31.05.20 | 12:54

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις επιστημονικού, τεχνικού και προσωπικού φύλαξης, καθαριότητας από Υπ. Πολιτισμού, ΔΕΔΔΗΕ
22.05.20 | 08:24

Προσλήψεις επιστημονικού, τεχνικού και προσωπικού φύλαξης, καθαριότητας από Υπ. Πολιτισμού, ΔΕΔΔΗΕ

Προσλήψεις ΥΕ, ΔΕ και ΠΕ από Εφορείες Αρχαιοτήτων και ΔΕΔΔΗΕ. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Ειδικότερα,

  • ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού ΔΕ και ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, για την υλοποίηση εργασιών υποέργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών από την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασής της, έως το τέλος του έργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ Αρχαιολόγου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση υποέργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων ΔΕ, ΥΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης στην περιοχή της Φλώρινας.

ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΕΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ & ΑΓ. ΟΡΟΥΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ