15.08.20 | 04:54

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και εργατών από Δήμους και Υπουργείο Πολιτισμού
05.06.20 | 10:43

Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και εργατών από Δήμους και Υπουργείο Πολιτισμού

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης θέσεων εργασίας στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα (παρακολουθείτε καθημερινά το epoli.gr) νέες προκηρύξεις από Δήμους και Εφορείες Αρχαιοτήτων της Χώρας. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου [ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Local coordinator)] για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου έργου.

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας:

  • ΔΕ Φύλαξης  - Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού - Καθαριότητας

Αιτήσεις έως 14/06/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών πεδίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι θέσεις:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων, Με ειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία και με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα (1).
  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων. Με ειδίκευση στην αναστήλωση των μνημείων και με εμπειρία σε αντίστοιχα έργα (1).

 

2. Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ με εξειδίκευση σε αντίστοιχα έργα (3 θέσεις) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών έργου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη του έργου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως τη λήξη του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ