05.06.20 | 04:18

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » Σ.Π.Α.Π.

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τον Σ.Π.Α.Π.
19.12.13 | 11:23

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού από τον Σ.Π.Α.Π.

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προχωράει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων αναδάσωσης, καθώς και του καθαρισμού αστικών δασών των Δήμων - Μελών του Σ.Π.Α.Π. 

Ειδικότερα πρόκειται να προσληφθούν 20 Υ.Ε. Εργάτες Καθαριότητας που θα έχουν ως έδρα τη Νέα Πεντέλη. 

Οι ενδιαφερόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ισόγειο,) έως και 23 Δεκεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 - 13:00. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για άλλες 3 εργάσιμες ημέρες. 

Η γνωστοποίηση θα γίνει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνδέσμου.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038104 & 213 2038105 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ