25.09.20 | 02:19

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ από Δήμους - Υπουργείο Πολιτισμού [Προκηρύξεις]
05.08.20 | 09:46

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ από Δήμους - Υπουργείο Πολιτισμού [Προκηρύξεις]

Προσλήψεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σύμφωνα με προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [τέσσερις (4) μήνες], συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών:

 • ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου: 7
 • ΔΕ χειριστής μηχανήματος έργου JCB: 1
 • ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου: 2
 • ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων (πυροπροστασία): 4

Αιτήσεις: 07/08 – 17/08/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]: 8 μήνες, 4
 • ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας – Συνοδών απορριμματοφόρων: 8 μήνες, 8

Αιτήσεις: 06/08 – 17/08/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Η.Μ.Ε.)

Σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι Ι.Δ.Ο.Χ.- με αντίτιμο) συνολικά δεκαεννέα (19) μουσικών, ήτοι: α) δεκαέξι (16) με εκπαιδευτικό έργο διαφόρων ειδικοτήτων και β) τριών (3) μουσικών εκτελεστών Φιλαρμονικής, για την κάλυψη αναγκών του «Βυζάντειου Ωδείου Δήμου Μεγαρέων» (Μέγαρα, Ν. Πέραμο & Φιλαρμονική), με αντικείμενο αντιστοίχως: α) τη «διδασκαλία μουσικής» και β) «μουσικοί εκτελεστές», συνολικής διάρκειας έως εννέα μηνών.

Αιτήσεις: 07/08 – 17/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγος Καταδυόμενος: Μία (1) θέση
 • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α΄) – Καταδυόμενος: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 05/08 – 14/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών έργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Μία (1), από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (ομάδα Α): Μία (1), από την υπογραφή της σύμβασης και έως 3 μήνες
 • ΥΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ σε αρχαιολογικά έργα: Έξι (6), από την υπογραφή της σύμβασης και έως 2 μήνες

Αιτήσεις: 05/08 – 18/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρόσληψη εξειδικευμένων εργατοτεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες έργου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή σύμβασης και για τρεις μήνες και όχι πέραν της 31-12-2020:

ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ: Τέσσερις (4) θέσεις

Αιτήσεις: 05/08 – 11/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προς έγκριση 301 θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής [Οι θέσεις αναλυτικά]

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Η.Μ.Ε.) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ