10.05.21 | 11:51

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους, Υπουργεία, Δημόσιο - Από σήμερα οι αιτήσεις
16.04.21 | 09:25

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους, Υπουργεία, Δημόσιο - Από σήμερα οι αιτήσεις

Προσλήψεις προσωπικού, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, πολλών ειδικοτήτων, από Δήμους, Υπουργεία, Φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 16/04 – 26/04/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΠΘΕ:

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ (HARDWARE): 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ και εν ελλείψει ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ/ΤΡΙΑ: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΤΑΖ (ΜΟΝΤΕΡ): 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 16/04 – 26/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών: 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ Τεχνιτών Σιδεράδων: 8 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 16/04 – 26/04/2021.

 

Ν. Π. Δ. Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών:

 • ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: Έως 12 μήνες, 1 άτομο

Αιτήσεις: 16/04 – 26/04/2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες υλοποίησης Υποέργου:

 • Π.Ε. Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία: Δύο (2) θέσεις
 • Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση
 • Υ.Ε. Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις: 16/04 – 22/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

Πρόσληψη δύο (2) ΥΕ εξειδικευμένων Εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου.

Αιτήσεις: 16/04 – 22/04/2021.

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7 )ατόμων, για την υλοποίηση υποέργου:

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 2 άτομα
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1 άτομο
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1 άτομο
 • ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1 άτομο
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1 άτομο
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του υποέργου, 1 άτομο

Αιτήσεις: 16/04 – 26/04/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
Ν. Π. Δ. Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ