20.04.21 | 01:35

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους, Υπουργεία
05.03.21 | 10:13

Προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους, Υπουργεία

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους, Εφορείες Αρχαιοτήτων της Χώρας, σύμφωνα με Προκηρύξεις που δημοσιεύει το πρωί της Παρασκευής το epoli.gr. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Έδεσσας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, στις κάτωθι ειδικότητες:

 • ΠΕ Διοικητικού: 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1 άτομο
 • ΔΕ Διοικητικού: 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ): 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1

Αιτήσεις: 05/03 – και 08/03/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο:

 • ΠΕ Ειδικός Ήχου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως δύο (2) μήνες

Αιτήσεις έως 17/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αποκατάσταση Βορειοτέρων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών – Φάση Γ’» για χρονικό διάστημα έξι (6) δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία: 1 άτομο
 • ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε λίθο και μάρμαρο (Ομάδα Α) εν ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε λίθο και μάρμαρο (Ομάδα Α): 1
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε λίθο και μάρμαρο (Ομάδα Α) εν ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε λίθο και μάρμαρο (Ομάδα Α): 1

Αιτήσεις: 05/03 – 11/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 ««Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄» για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 05/03 – και 11/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Δαπάνη αρχαιολογικής επίβλεψης κατά την υλοποίηση του έργου “Υποδομές Αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού”» στο πλαίσιο της πράξης «Υποδομές Αποχέτευσης περιοχών Βαθύ, Αμμουδάρας, Αλμυρού» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1

Αιτήσεις: 05/03 – 11/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» της πράξης «Αποκατάσταση ναού Μιχαήλ Αρχάγγελου και Ευαγγελισμού στα Λιβάδια Μυλοποτάμου, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: Δύο (2) θέσεις

Αιτήσεις έως και 15/03/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Στερέωση - Αποκατάσταση και Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βεύης, Π.Ε. Φλώρινας» της ομώνυμης Πράξης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και, ελλείψει αυτών, ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφιών: 2 άτομα
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα: 1

Αιτήσεις: 05/03 – 11/03/2021.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ