08.03.21 | 12:02

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις 8μηνιτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων
15.01.21 | 10:03

Προσλήψεις 8μηνιτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων

Προσλήψεις συμβασιούχων από Περιφέρειες, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων, σύμφωνα με Προκηρύξεις, που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών:

 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 09-07-2021, 1 άτομο
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 09-07-2021, 1
 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 09-07-2021, 1
 • ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 09-07-2021, 1
 • ΠΕ Γεωλόγων: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 09-07-2021, 1
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 09-07-2021, 1

Αιτήσεις έως 20/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΥΕ Εργ. καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων): Οκτώ (8) μήνες, 10 άτομα
 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας χωρίς ψηφιακό ταχογράφο): Οκτώ (8) μήνες, 3
 • ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (Απορ/ρο όχημα με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): Οκτώ (8) μήνες, 1
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄): Οκτώ (8) μήνες, 2

Αιτήσεις έως 22/01/2021.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφής ειδικότητα

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Αιτήσεις και στις τέσσερις (4) Προκηρύξεις έως 01/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτ/νια

 

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
EKETA 3 | Προβολή/κατέβασμα
EKETA 4 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ