16.07.19 | 07:03

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση για τη στελέχωση 80 θέσεων σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου
12.12.16 | 18:29

Πρόσκληση για τη στελέχωση 80 θέσεων σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου

Ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση της Υπηρεσίας Ασύλου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 80 θέσεων σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. (Αρ. Διαύγειας: 778Β465ΦΘΕ-6ΣΞ)

Οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν τις θέσεις αυτές θα οριστούν χειριστές αιτημάτων διεθνούς προστασίας και θα είναι αρμόδιοι για την έκδοση των αποφάσεων επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι στους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου:

  • Καταβάλλεται επίδομα εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.
  • Εφαρμόζεται το σύστημα μερικής τηλεργασίας.
  • Προβλέπεται η προσαύξηση της κανονικής άδειας κατά οχτώ (8) ημέρες.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4375/2016 (Α΄51) .

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ανακοίνωση της πρόσκλησης στο Δι@ύγεια.

 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ