04.08.20 | 05:35

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για τακτοποίηση οφειλών
29.10.13 | 18:44

Πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για τακτοποίηση οφειλών

Να προχωρήσουν σε  άμεσο χρόνο στην τακτοποίηση των οφειλών τους προς το Δήμο καλεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις η αναπληρώτρια Δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, κα. Θεοδώρα Κατσάπη - Παλούκη.

Η κα. Θεοδώρα Κατσάπη - Παλούκη απευθύνει πρόσκληση προς τους Δημότες, οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες, να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των πάσης φύσεως βεβαιωμένων οφειλών εντός των πλαισίων της ισότιμης λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής προς το σύνολο των πολιτών του Δήμου.

Με σχετική ανακοίνωση, η οποία εξεδόθη από την αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών, καλούνται όλοι όσοι έχουν εκκρεμότητες να προσέλθουν στο Ταμείο του Δήμου και να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυτών, για οφειλές που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και έχουν να κάνουν με την καταβολή τελών ύδρευσης, τελών διαμονής, παρεπιδημούντων, τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων, τελών επί των ακαθαρίστων κ.λπ.

Σημειώνεται ότι, η πρόσκληση του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης αφορά στην πληρωμή οφειλών, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην τρέχουσα περίοδο καθώς και στο   προγενέστερο χρονικό διάστημα.

Η πρόσκληση του Δήμου προς τους οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) γίνεται προκειμένου να τακτοποιήσουν οι ίδιοι τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και αποτελεί ενέργεια για την τόνωση των εσόδων του Δήμου, στο πλαίσιο της θεσμικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και της ισότιμης και ισόνομης αντιμετώπισης για το σύνολο των πολιτών.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι υπάρχει η δυνατότητα διευκόλυνσης στην αποπληρωμή των οφειλών.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της αποπληρωμής των οφειλών φυσικά πρόσωπα και εκπρόσωποι επιχειρήσεων μπορούν ν’ αντλήσουν στα ακόλουθα τηλέφωνα ανά Δημοτική Ενότητα:

Δημοτική Ενότητα Ανδραβίδας: 2623 360418

Δημοτική Ενότητα Βουπρασίας: 2623 360626

Δημοτική Ενότητα Λεχαινών: 2623 360811

Δημοτική Ενότητα Κάστρου - Κυλλήνης: 2623 360103.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ