16.09.19 | 03:03

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΔΕΛΦΩΝ

Προς χρηματοδότηση η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης Ιτέας
07.02.14 | 11:05

Προς χρηματοδότηση η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης Ιτέας

Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013», ύστερα από την αρ. πρωτ. 655/05-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ37ΛΗ-Μ3Ζ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, το έργο του Δήμου Δελφών µε τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ιτέας» και προϋπολογισμό 1.099.600.00 €. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την επανένταξη του συγκεκριμένου έργου, ύστερα από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε η αρχική εργολαβία, τόσο πριν, όσο και μετά την δημοπράτησή της (ενστάσεις και προσφυγές κατά την διαδικασία δημοπράτησης, αιφνίδιος θάνατος του αναδόχου που είχε αναλάβει την κατασκευή του, διάλυση της σύμβασης με τον επόμενο ανάδοχο με υπαιτιότητά του, ανεφάρμοστες προβλέψεις της αρχικής μελέτης του «Καποδιστριακού» Δήμου Ιτέας που είχε συντάξει ιδιωτικό γραφείο υπό την επίβλεψη της τ. ΤΥΔΚ Ν. Φωκίδας).

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου συνολικού μήκους 7.576 μ.μ., δηλαδή την αναβάθμιση σχεδόν του συνόλου του. 

Αναλυτικά θα αντικατασταθούν 6.626 μ.μ. αγωγού από HDPE 110 και 950 μ.μ. από HDPE 200. 

Προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή δεκατεσσάρων πυροσβεστικών κρουνών, επτά αεραεξαγωγών Φ50, δεκαπέντε φρεατίων εκκένωσης και δεκατριών φρεατίων δικλείδας επισκέψεων. 

Για τη σύνδεση των νέων τμημάτων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο της Ιτέας υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 29 συνδέσεις με Φ80 - Φ100 και μία σύνδεση με Φ200.

Τις επόμενες ημέρες το έργο θα δημοπρατηθεί παίρνοντας πλέον τον οριστικό δρόμο κατασκευής του.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νικόλαος Δημ. Φουσέκης δήλωσε σχετικά:      

«Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Ιτέας αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο εγχείρημα της παρούσας θητείας μας. 

Παρότι υπήρξε μία από τις πρώτες εντάξεις έργων που πετύχαμε ως Δημοτική αρχή παράγοντες πέραν της θελήσεώς μας και χωρίς καμία υπαιτιότητα του Δήμου Δελφών, έθεσαν σε κίνδυνο την χρηματοδότηση του έργου. 

Πλέον μία από τις πλέον απαραίτητες υποδομές της Ιτέας παίρνει τον δρόμο της δημοπράτησης και της κατασκευής. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους (υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες του Δήμου Δελφών και των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) και ιδιαίτερα τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες, που κατάφεραν να φέρουν σε πέρας ένα τόσο πολύπλοκο και δύσκολο εγχείρημα. 

Η ένταξη και μόνο της συγκεκριμένης υποδομής στην «εκπνοή» του Ε.Σ.Π.Α. αποδεικνύει το εύρος της προσπάθειας, της επιμονής μας και της αξιοπιστίας του Δήμου μας, ως φορέα υλοποίησης Ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. 

Με την ευκαιρία της σημερινής ένταξης θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι όλα τα ανοικτά μέτωπα της πόλης της Ιτέας (χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ύδρευση, αποχέτευση, αναπλάσεις κ.λπ.) έχουν μπει στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής τους. 

Είναι η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στο ένα από τα δύο αστικά κέντρα του Δήμου μας και την μεγαλύτερη παραλιακή μας πόλη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ