09.05.21 | 05:15

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προς έκδοση η Προκήρυξη μόνιμων θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στα ΚΕΠ
29.04.21 | 09:11

Προς έκδοση η Προκήρυξη μόνιμων θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στα ΚΕΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο: Πίνακας Θέσεων ή στο επισυναπτόμενο αρχείο 7Κ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα

| Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ