23.09.20 | 02:28

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων σε Δήμους, Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου
04.08.20 | 11:44

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων σε Δήμους, Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου

Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις [επισυνάπτονται] εργασίας ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α’ Βαθμού, Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών:

  • ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 1
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων: 2
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων: 2

Αιτήσεις: 05/08 - 10/08/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 21/08/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΓΕΩΠΟΝΟΣ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Αιτήσεις έως 21/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 2 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (Ομάδα Α), 2 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης καθώς και 2 ΥΕ ειδικευμένων εργατών, απάντων με εμπειρία στη συντήρηση ψηφιδωτών δαπέδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αιτήσεις: 05/08 - 11/08/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των οχτώ (8) μηνών:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία: μία (1)
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: μία (1)
  • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση αρχαιολογικών έργων ή έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.: μία (1)
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες: δεκαπέντε (15)

Αιτήσεις: 05/08 - 11/08/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

1. Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: “Ποιοτικός έλεγχος εμβολίων και βιολογικών προϊόντων”.

Αιτήσεις έως 15/09/2020.

2. Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Νευροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: “Δομική και Λειτουργική Νευροβιολογία”.

Αιτήσεις έως 15/09/2020.

 

ΙΙΒΕΑΑ

Θέσεις εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση προγράμματος:

Δύο (2) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων [ΒΙΟΛΟΓΟΙ ή ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 36 ΜΗΝΩΝ]

Αιτήσεις έως και 18/08/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους, Φορείς του Δημοσίου

Πρόσληψη 746 συμβασιούχων συνοριοφυλάκων - Οι περιοχές - Οι θέσεις - Η προθεσμία

Πρόληψη συμβασιούχων φυλάκων από το ΑΣΕΠ

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΧΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΣΤΕΡ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΣΤΕΡ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΒΒΕΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ