25.01.20 | 03:57

 

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Προκλητικό ρουσφέτι 2.000 € για Δημάρχους, Υπουργούς, Βουλευτές κ.ά.!
07.03.17 | 07:39

Προκλητικό ρουσφέτι 2.000 € για Δημάρχους, Υπουργούς, Βουλευτές κ.ά.!

Μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, από 1.049 Ευρώ έως 1.999 Ευρώ, για τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους αναπληρωτές Υπουργούς, τους Υφυπουργούς, τους Βουλευτές, τους Ευρωβουλευτές, τους Δημάρχους και Περιφερειάρχες, τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων, τους Διοικητές Ν.Π.Δ.Δ. και τους Διοικητές των ανεξάρτητων Αρχών, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το… φοροελαφρυντικό “ρουσφετάκι” έγινε με τον ίδιο νόμο, που “πετσόκοψε” το ΕΚΑΣ…! 

Η πρόκληση…

Η σκανδαλώδης διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αναμορφώθηκε η κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους φορολογούμενους με ετήσια ατομικά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε το ιδιαίτερο καθεστώς ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το οποίο είχε καθιερωθεί για τα πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ το 2014 και το οποίο προέβλεπε ότι τα συνολικά εισοδήματα των συγκεκριμένων προσώπων από όλες τις πηγές φορολογούνται με αυξημένο συντελεστή εισφοράς 8%.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι οποίες προστέθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, καταργήθηκαν για τα εισοδήματα του έτους 2016 οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 με τις οποίες η ειδική εισφορά αλληλεγγύης είχε καθιερωθεί και είχε επιβληθεί στα εισοδήματα των ετών 2010-2015. Στις διατάξεις που καταργήθηκαν περιλαμβανόταν και μία παράγραφος, η οποία προέβλεπε ειδικό καθεστώς υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα πολιτικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 3ζ του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, όπως είχε τροποποιηθεί με βάση το άρθρο 52 του ν. 4305/2014 το οποίο είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Ν.Δ.- ΠΑ.ΣΟ.Κ., προέβλεπε την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με αυξημένο συντελεστή 8% στο άθροισμα των εισοδημάτων των πολιτικών προσώπων από όλες τις πηγές. Με τον τρόπο αυτόν, οι πολιτικοί πλήρωναν, σε κάθε περίπτωση, πολύ μεγαλύτερα ποσά εισφοράς από όλους τους άλλους φορολογούμενους.

Ποιους αφορά

Στο ειδικό αυτό καθεστώς αυξημένης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπάγονταν ειδικότερα τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα:

 • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
 • Ο Πρωθυπουργός.
 • Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Βουλής.
 • Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
 • Οι Υπουργοί.
 • Οι αναπληρωτές Υπουργοί.
 • Οι Υφυπουργοί.
 • Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων.
 • Οι γενικοί γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 • Οι Περιφερειάρχες.
 • Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.
 • Οι Δήμαρχοι.
 • Oι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 • Τα μέλη των ανεξάρτητων Αρχών καθώς και των Αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.

Το νέο καθεστώς

Με το νέο καθεστώς υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το οποίο ψήφισε στη Βουλή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., όλα τα παραπάνω πρόσωπα εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Δηλαδή και οι πολιτικοί οφείλουν πλέον να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης με την αναμορφωμένη κλίμακα υπολογισμού, η οποία ισχύει για τα εισοδήματα όλων των υπολοίπων φυσικών προσώπων. Με την κλίμακα αυτή η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

 • 0% για τις πρώτες 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος,
 • 2,2% για το τμήμα εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 20.000 ευρώ,
 • 5% για το τμήμα εισοδήματος από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ,
 • 6,5% για το τμήμα εισοδήματος από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ,
 • 7,5% για το τμήμα εισοδήματος από τις 40.001 ως και τις 65.000 ευρώ,
 • 9% για το τμήμα εισοδήματος από τις 65.001 ως και τις 220.000 ευρώ και
 • 10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ