21.04.21 | 17:29

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτ/νια
15.01.21 | 15:18

Προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτ/νια

Πρόσληψη κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η οποία δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια οχτώ μηνών από την 6η /11/2020 – έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών), από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών σύμφωνα με την παρούσα, ανέρχεται συνολικά στα σαράντα πέντε (45) άτομα.

Αιτήσεις: 18/01 - 22/01/2021.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

Οι θέσεις

Διαβάστε επίσης:

Προσλήψεις 8μηνιτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ από Περιφέρειες, Δήμους, Νομικά Πρόσωπα Υπουργείων

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ