14.04.21 | 17:47

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη μονίμων θέσεων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ του ΑΣΕΠ
08.04.21 | 13:56

Προκήρυξη μονίμων θέσεων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ του ΑΣΕΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, η 3Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

 

Οι θέσεις

Πίνακας Θέσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ