23.02.20 | 07:45

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη μονίμων στην Καθαριότητα Δήμων: Ερωτήσεις - Απαντήσεις
12.12.17 | 03:15

Προκήρυξη μονίμων στην Καθαριότητα Δήμων: Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Σε συνέχεια της χθεσινής, μεγάλης αναλυτικής παρουσίασης του epoli.gr, ενόψει του επικείμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., για τις 8.845 μόνιμες θέσεις εργασίας σε δήμους, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες καθαριότητας και άλλες, σήμερα, απαντάμε σε ερωτήσεις αναγνωστών - “επισκεπτών”, προκειμένου να λυθούν απορίες επί των αναμενόμενων προκηρύξεων για την πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων.

 

Οι ερωτήσεις & οι απαντήσεις

1. Όσοι έχουν ΑμΕΑ στην οικογένεια και εργάζονται στην καθαριότητα σχολικών μονάδων μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή την προκήρυξη;

«Μέρος μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε. Η ύπαρξη μέλους της οικογένειας που είναι ΑμΕΑ δεν βαθμολογείται ούτε με βάση τα κριτήρια που θέτει ο ν. 2190/1994, ούτε με αυτά του ν. 4479/2017.

«Η απασχόληση στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα βαθμολογηθεί κατά πάσα πιθανότητα ως εμπειρία σε θέση συναφών καθηκόντων με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

Για να βαθμολογηθεί με την ειδική μοριοδότηση του ν. 4479/2017, δηλαδή με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, θα πρέπει ο απασχολούμενος να έχει υπηρετήσει σε ανταποδοτική υπηρεσία Δήμου.

Μέχρι στιγμής οι περισσότερες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δέχονται ότι, απασχόληση σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Δήμων είναι η απασχόληση σε υπηρεσίες για τις οποίες οι δημότες καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας. Υπ’ αυτή την έννοια, η απασχόληση στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων δεν θα μοριοδοτηθεί με δεκαεπτά (17) μονάδες, αλλά μόνο με επτά (7)

 

2. Τα παραδείγματα (σσ θέματος 11.12.17) ισχύουν και για τους Δ.Ε. Ή μόνο για τους Υ.Ε.;

«Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι, μεταξύ των θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων που θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα, περιλαμβάνονται και θέσεις Δ.Ε. (π.χ. οδηγοί οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων έργου, υδραυλικοί, μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων κ.λπ.). Τα παραδείγματα αφορούσαν την κατηγορία Υ.Ε.

Αναφορικά με τις θέσεις Δ.Ε. υπάρχουν άλλα κριτήρια που βαθμολογούνται, όπως οι απαιτούμενοι από την προκήρυξη τίτλοι σπουδών και ειδικότερα η βαθμολογία αυτών και ενδεχομένως τα διπλώματα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, η εμπειρία, η γνώση ξένης γλώσσας και η εντοπιότητα.»

 

3. Τα 17 μόρια “πιάνουν” ακόμα και τους εργαζόμενους με δικαστική απόφαση που εργάζονται αυτήν τη στιγμή; 

«Όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ μας αυτοί που εργάζονται τώρα, δηλαδή ως παρατασιούχοι με το ν. 4479/2017, εξαιρούνται από την βαθμολόγηση με δεκαεπτά (17) μόρια ανά μήνα, είτε απασχολούνται με απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, είτε με δικαστική απόφαση.

Η ειδική αυτή μοριοδότηση ισχύει μόνο για προηγούμενες συμβάσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, δηλαδή προ του Ιουλίου του 2017.

Περαιτέρω για να απαντηθεί το ερώτημα σχετικά με το αν όσοι απασχολήθηκαν στις ανωτέρω υπηρεσίες με δικαστικές αποφάσεις υπό το καθεστώς προηγούμενων του 4479/2017 νόμων, θα πρέπει να εξετασθεί το διατακτικό της απόφασης, δηλαδή το τι ακριβώς είχε διαταχθεί με αυτή.»  

 

4. Οι οδηγοί απορριμματοφόρων ανήκουν στους Δ.Ε.; Μετράει η ανεργία στην Προκήρυξη για οδηγούς;

«Οι οδηγοί των απορριμματοφόρων που θα προσληφθούν θα είναι κατηγορίας Δ.Ε.

Η ανεργία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των κριτηρίων που βαθμολογούνται.»

 

 

* Οι απαντήσεις σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ