23.02.20 | 05:57

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη μονίμων Καθαριότητας: Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Μέρος Β’)
15.12.17 | 05:32

Προκήρυξη μονίμων Καθαριότητας: Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Μέρος Β’)

Σε συνέχεια του άρθρου μας, “Προκήρυξη ΑΣΕΠ μονίμων καθαριότητας Δήμων: Η μοριοδότηση – Παραδείγματα”, σήμερα, απαντάμε σε νέες ερωτήσεις αναγνωστών - “επισκεπτών” του epoli.gr, προκειμένου να λυθούν κοινές απορίες επί των αναμενόμενων προκηρύξεων, για την πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμων.

ΣΗΜ.: Τα επιλεγόμενα ερωτήματα αποτελούν τα πιο αντιπροσωπευτικά, βάσει 100αδων ερωτημάτων. Άλλα, απαντώνται, είτε στα μηνύματα, είτε στα άρθρα στη Σελίδα του epoli.gr στο facebook https://www.facebook.com/epoli.gr. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.

 

Οι ερωτήσεις - απαντήσεις

  • Θα μπορούσε κάποιος να κάνει άλλη αίτηση, σε άλλο νομό, σε άλλη ειδικότητα;

«Συνήθως οι προκηρύξεις του Δημοσίου προβλέπουν ως προϋπόθεση συμμετοχής τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του συμμετέχοντος της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου ή την σε κάθε περίπτωση παραίτηση από αυτή πριν την ανάληψη καθηκόντων.

Η συμμετοχή σε διαγωνισμό για την κάλυψη άλλης θέσης πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ως λόγος αποκλεισμού από τη διακήρυξη, πράγμα που θα δούμε αν θα γίνει, αν και κατά τη γνώμη μας δεν είναι πιθανό.»

 

  • Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση;

«Στην παρ. 1 του ά. 24 του ν. 4479/2017 προβλέπεται ότι “Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β`645), όπως ισχύει”. Επομένως, για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν πρόκειται να τεθεί ανώτατο ηλικιακό όριο.»

 

  • H εντοπιότητα ισχύει; δεν έχει καταργηθεί;

«Η εντοπιότητα ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, καθώς και περιοχών του Νομού Φωκίδας, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και οι μόνιμοι κάτοικοι δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων, οι οποίες προκηρύσσονται στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.»

 

  • Στο άρθρο σας γράφετε ότι, η απασχόληση στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα βαθμολογηθεί κατά πάσα πιθανότητα ως εμπειρία σε θέση συναφών καθηκόντων με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Αν κάποιος δεν έχει πάνω σε συναφή καθήκοντα, δηλαδή σε ότι έχει σχέση με καθαριότητα είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα δεν θα πάρει τα 7 μόρια έως και 84 μήνες;

«Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ) μεταξύ των κριτηρίων που βαθμολογούνται είναι και η εμπειρία.

Ως εμπειρία ορίζεται στο ν. 2190/1994, “η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας”. Όσον αφορά στις ΥΕ θέσεις η απαίτηση για εμπειρία θα αναγνωρίζεται σε όσους έχουν απασχοληθεί με συναφή καθήκοντα ή έργα.»

 

  • Έχω ειδικότητα εργάτη οδοκαθαρισμού – συμβασιούχος. Αν δηλώσω ειδικότητα εργάτης καθαριότητας (συνοδός απορριμματοφόρου) θα προσμετράται το μπόνους της εμπειρίας ή είναι διαφορετικές ειδικότητες και δεν θα το έχω; ΣΗΜ.: Ανήκω σε δήμο στον τομέα καθαριότητας.  

«Το μπόνους των 17 μονάδων ανά μήνα και συνολικά για 24 μήνες δικαιούται οποιασδήποτε έχει απασχοληθεί κατά το παρελθόν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Δήμων ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ο νόμος δεν καθορίζει αν ο κάθε υποψήφιος θα πριμοδοτηθεί μόνο για τη συμμετοχή του στην ειδικότητα, στην οποία είχε απασχοληθεί στο παρελθόν.

Γνώμη μας είναι ότι δεν θα γίνει αυτό, καθότι πρακτικά θα είναι πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι πολλοί εργαζόμενοι είχαν απασχοληθεί σε περισσότερες της μίας ειδικότητες και συνεπώς αυτοί θα βρεθούν σε πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Επομένως, πιστεύουμε ότι η ειδική μοριοδότηση θα ισχύσει για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσεις για την οποία ο υποψήφιος έχει τα τυπικά προσόντα.»

 

  • Σας παρακολουθώ εδώ και καιρό και συγχαρητήρια για την πλήρη ενημέρωση! Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είμαι απόφοιτος Μηχανολόγος Τ.Ε. και έχω περάσει από ενιαίο λύκειο ύστερα από πανελλαδικές. Είμαι χειριστής μηχανημάτων έργου. Για τους χειριστές λέει ότι πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανικού ΟΑΕΔ. Εγώ σαν απόφοιτος Μηχανολόγος Τ.Ε., σαν ανώτερο πτυχίο από του ΟΑΕΔ, θα μπορέσω να κάνω αίτηση; Σαν χειριστές ζητάει πτυχίο μηχανικού ΟΑΕΔ ή τριτάξιου πολυκλαδικού κ.λπ. Επειδή όπως σας είπα είμαι από Γενικό, αλλά Μηχανολόγος - Μηχανικός Τ.Ε. θα μπορέσω να κάνω αίτηση;

«Ζητήματα (ατομικευμένα) σαν αυτό που θέτετε, θα ξεκαθαριστούν από την προκήρυξη». 

 

* Απαντήσεις σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ