29.09.20 | 04:52

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη 6Κ: Διόρθωση θέσεων για 1.209 μόνιμο προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ στην Υγεία
03.08.20 | 10:23

Προκήρυξη 6Κ: Διόρθωση θέσεων για 1.209 μόνιμο προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ στην Υγεία

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, με το ΑΣΕΠ να προχωρά σε ανακοίνωση νέων, διορθωμένων θέσεων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Πίνακας Θέσεων (Ο Πίνακας Θέσεων αναρτήθηκε επί το ορθό στις 3/8/2020)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ