24.11.20 | 06:10

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη “Βοήθεια στο Σπίτι” 4Κ/2020: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολύτεκνοι
30.05.20 | 13:24

Προκήρυξη Βοήθεια στο Σπίτι 4Κ/2020: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολύτεκνοι

Όσο η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων της προκήρυξης 4Κ/2020 πλησιάζει, πληθαίνουν τα ερωτήματα στο epoli.gr που αφορούν τα κριτήρια κατάταξης, ειδικά όσα συνεπάγονται υψηλή βαθμολογία για τους υποψήφιους. Ένα εξ αυτών είναι το κριτήριο της πολυτεκνίας, το οποίο μπορεί να δώσει στους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ έως 300 μόρια.

Ωστόσο, το κριτήριο της πολυτεκνίας προκαλεί ερωτήματα τόσο ως προς την ισοβιότητα της πολυτεκνικής ιδιότητας, όσο και ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων πολυτέκνων προερχόμενων από τον ίδιο οικογενειακό κύκλο στην ίδια προκήρυξη. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι απόρροια της διαφορετικής αντιμετώπισης του εν λόγω κριτηρίου κατάταξης από τον Α.Σ.Ε.Π., το οποίο όμως καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το είδος των θέσεων που προκηρύσσονται.

Ειδικότερα, με την προκήρυξη 4Κ/2020 προκηρύσσονται μόνιμες θέσεις δημοσίου δικαίου. Στη συγκεκριμένη προκήρυξη οι υποψήφιοι πολύτεκνοι γονείς δύνανται να πριμοδοτηθούν με 600 μονάδες και άνω, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι όλα τους τα τέκνα είναι ανήλικα.

Όσον αφορά τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή στους στην προκήρυξη 4Κ/2020, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απολαμβάνουν και εκείνοι την πολυτεκνική ιδιότητα ισοβίως δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 3454/2006. Το ανωτέρω ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η πολυτεκνική ιδιότητα συντρέχει ακόμα στο πρόσωπο έστω του ενός εκ των δύο γονέων του. 

Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι υποψήφιοι που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, μπορούν να συμμετέχουν όλοι στην προκήρυξη 4Κ/2020, που αφορά σε μόνιμες θέσεις, και να βαθμολογηθούν όλοι με 300 μονάδες ανεξαρτήτως ορίου συμμετοχής.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να προσμετρηθούν οι μονάδες στον υποψήφιο, ο οποίος υπευθύνως δηλώνει με την αίτησή του ότι συντρέχει στο πρόσωπό του το κριτήριο της πολυτεκνίας, θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επομένως, για την ορθή απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας ο υποψήφιος πολύτεκνος, πέραν της βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ, θα πρέπει να προσκομίσει και το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, το οποίο εκδίδει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Προκήρυξη “Βοήθεια στο Σπίτι”: Το “κλειδί” για διορισμό – Τα σημεία προσοχής των υποψηφίων

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ