18.01.19 | 09:10

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη 8.166 θέσεων Καθαριότητας ΟΤΑ - Οι διευκρινίσεις - Τα θολά σημεία
05.02.18 | 05:45

Προκήρυξη 8.166 θέσεων Καθαριότητας ΟΤΑ - Οι διευκρινίσεις - Τα θολά σημεία

Μία πρώτη προσέγγιση της Προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού στους Ο.Τ.Α. και σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 4/02.02.2018 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.) την περασμένη βδομάδα, επιχειρεί, σήμερα, το epoli.gr, σε συνέχεια και των εκατοντάδων ερωτημάτων, που μας έχουν τεθεί, από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανακοίνωσής της.

Η Προκήρυξη αφορά σε θέσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά η “μερίδα του λέοντος” ανήκει στις κατηγορίες ΔΕ (2.714 θέσεις) και στην κατηγορία ΥΕ (5.235 θέσεις).

 

Η Προκήρυξη - Οι διευκρινίσεις - Τα θολά σημεία...

Με την Προκήρυξη διευκρινίστηκε η κατανομή των άνω θέσεων ανά ειδικότητα (π.χ. Οδηγοί, Χειριστές Μηχανημάτων Έργου), για πόσες από αυτές θα απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και για πόσες όχι, ποιοι είναι οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών ανά κατηγορία, ποιες εξ αυτών απαιτούν πρόσθετα προσόντα (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη και δεν αφορούν την κατηγορία ΥΕ), σε ποιες εξ αυτών θα προσμετρηθεί ως κριτήριο η εντοπιότητα και πόσες από αυτές θα δοθούν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. όσοι έχουν τέκνο, αδελφό, σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας, παλιννοστούντες ομογενείς κ.λπ.).

Μολονότι η Προκήρυξη λύνει πολλές από τις απορίες που είχαν δημιουργηθεί τον προηγούμενο καιρό, εντούτοις δεν ξεκαθαρίζει απόλυτα το τοπίο. Για παράδειγμα, απορίες εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορικά με την αυξημένη μοριοδότηση (17 μόρια) όσων απασχολούνταν έως το Καλοκαίρι του 2017 σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Δικαιούνται τη μοριοδότηση αυτή όσοι απασχολήθηκαν σε υπηρεσίες Ο.Τ.Α., που αφορούσαν την καθαριότητα, αλλά κρίθηκαν από το ΑΣΕΠ (και προηγουμένως από κάποιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας) ότι η εργασία τους δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα όσοι απασχολούνται με την καθαριότητα δομών ΝΠΔΔ, όπως οι παιδικοί σταθμοί, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα ωδεία κ.λπ.;

Κατά τη γνώμη μας τη μοριοδότηση αυτή δικαιούνται και αυτοί οι εργαζόμενοι, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχουν ήδη αρκετές αποφάσεις Δικαστηρίων, οι οποίες δέχονται ότι καλώς παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους έως την 31.03.2018, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Επίσης, αναπάντητο εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα, αν θα μοριοδοτείται με 17 μόρια για τη διεκδίκηση μίας θέσης σε συγκεκριμένο κλάδο και ειδικότητα κάποιος που εργάστηκε, μεν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, αλλά σε άλλο κλάδο και ειδικότητα (π.χ. θα μοριοδοτείται ειδικά με τα 17 μόρια εκείνος που εργάστηκε ως ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας προκειμένου να διεκδικήσει μία θέση ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου;).

Σε αυτή την περίπτωση, αν ήθελε υποτεθεί ότι, η απάντηση είναι καταφατική, τίθεται το ερώτημα σχετικά με το αν εγείρονται ζητήματα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, δεδομένου ότι, σε μία τέτοια περίπτωση θα δικαιούται τα 17 μόρια κάποιος που εργάστηκε μεν σε θέση με διαφορετικές απαιτήσεις, αλλά όχι κάποιος που απασχολήθηκε σε θέση με ακριβώς ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο, αλλά σε φορέα που κρίθηκε από τον Α.Σ.Ε.Π. ότι δεν προσφέρει ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Για παράδειγμα, ο απασχοληθείς ως ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου λαμβάνει 17 μόρια ως πριμοδότηση της προηγούμενης εμπειρίας του για την κατάληψη θέσης ΥΕ Εργάτη Καθαριότητας, τα οποία δεν λαμβάνει ο απασχοληθείς ως ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας σε Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., που προσέφερε την εργασία του για την καθαριότητα πολιτιστικών ή αθλητικών δομών ή δομών κοινωνικής μέριμνας των Δήμων.

Επίσης, μένει να διευκρινιστεί τι λογίζεται ως «εμπειρία σε συναφή καθήκοντα», προκειμένου να καθοριστεί ποιοι εργαζόμενοι με προηγούμενη εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται μόρια για την προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία.

Για παράδειγμα, κάποιος που έχει απασχοληθεί με την καθαριότητα εσωτερικών χώρων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα θεωρείται ότι έχει εργασιακή εμπειρία ως εργάτης καθαριότητας για την αποκομιδή των απορριμμάτων;

Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι κατά πάσα πιθανότητα θετική, αλλά δεν θα ήταν το ίδιο προφανής σχετικά με άλλες ειδικότητες (π.χ. χειριστές μηχανημάτων).

Επιπλέον, αναφορικά με το ζήτημα της εμπειρίας πρέπει να επισημανθεί ότι, από την Προκήρυξη φαίνεται ότι, για αρκετές ειδικότητες του κλάδου ΔΕ προβλέπεται ότι, ένας αριθμός προκηρυσσόμενων θέσεων απαιτεί εμπειρία, ενώ ένας άλλος δεν χρειάζεται εμπειρία του υποψηφίου για να καλυφθεί.

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα, αν η μοριοδότηση των 17 μορίων ως προβλεπόμενη ειδικά από το ά. 24 του ν. 4479/2017 και αφορώσα ανεξαιρέτως τις θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με το άνω άρθρο, θα προσμετράται υπέρ όσων διεκδικούν μία θέση ανεξάρτητα αν για αυτή απαιτείται ή όχι εμπειρία του υποψηφίου.

Γνώμη μας είναι ότι, τα 17 μόρια θα πρέπει να προσμετρώνται υπέρ όλων όσων απασχολήθηκαν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Ο.Τ.Α. ανεξαρτήτως αν για τη θέση που διεκδικούν απαιτείται η προηγούμενη εμπειρία ή όχι.          

Καταληκτικά, από την πρώτη αυτή προσέγγιση του epoli.gr συμπεραίνεται ότι, το βέβαιο είναι πως, κανένας υποψήφιος δεν πρέπει να επαναπαύεται, καθότι είναι πολλοί αυτοί που μπορεί να μείνουν “εκτός νυμφώνος” παρά την προγενέστερη εργασιακή τους εμπειρία στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.  

To epoli.gr, οι συντάκτες και οι ειδικοί συνεργάτες του, όπως και κατά το παρελθόν, όντας δίπλα στους εργαζόμενους θα παραλαμβάνει, θα εξετάζει και θα απαντά στα ερωτήματά τους. Είτε προσωπικά, είτε με άρθρα του. 

 

 

*Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ