04.07.20 | 08:30

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη 3Κ/2020: Διορθώσεις στις θέσεις ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ (ΝΕΟΣ πίνακας)
04.06.20 | 14:57

Προκήρυξη 3Κ/2020: Διορθώσεις στις θέσεις ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ (ΝΕΟΣ πίνακας)

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., με ορθή επανάληψη των θέσεων.

Πίνακας Θέσεων (Ο Πίνακας Θέσεων όπως ανακοινώθηκαν σήμερα)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ