11.07.20 | 17:04

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη 3Κ/2018: Τι να περιμένουν οι επιτυχόντες;
06.06.19 | 08:31

Προκήρυξη 3Κ/2018: Τι να περιμένουν οι επιτυχόντες;

Ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018, όπως είχε προαναγγείλει το epoli.gr. Στη δημοσιότητα δόθηκαν όλοι οι επιτυχόντες όλων των κατηγοριών για τις οποίες είχαν προκηρυχθεί θέσεις (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

Τι μέλλει γενέσθαι τώρα με όσους ευτύχησαν να δουν το όνομά τους στους πίνακες των επιτυχόντων; Τι έχουν να περιμένουν από εδώ και στο εξής;

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής:

Το Α.Σ.Ε.Π. θα διαβιβάσει τους πίνακες των επιτυχόντων στους Ο.Τ.Α. των οποίων οι προκηρυχθείσες θέσεις θα καλυφθούν με αυτούς. Ακολούθως οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που απασχολούνται με τα θέματα του προσωπικού θα καλέσουν τους επιτυχόντες και θα ζητήσουν από αυτούς να προσκομίσουν τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους δικαιολογητικά. Μετά ταύτα θα συνταχθούν και θα υπογραφούν οι αποφάσεις πρόσληψης των επιτυχόντων από το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο (δηλαδή συνήθως τον Δήμαρχο εκάστου Δήμου ή σε περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ. του οργάνου που δεσμεύει το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.). Παράλληλα, τα δικαιολογητικά που θα έχουν προσκομισθεί από τους επιτυχόντες στους Ο.Τ.Α. και όσα εστάλησαν στο Α.Σ.Ε.Π. με την υποβολή της αίτησης θα σταλούν για έλεγχο γνησιότητας στην κατά περίπτωση αρμόδια Aρχή έκδοσής τους ή ελέγχου τους. Η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών μπορεί να ολοκληρωθεί και μετά τον διορισμό.

Η απόφαση διορισμού, η οποία μπορεί να αφορά είτε ένα είτε περισσότερα πρόσωπα, θα σταλεί από τις υπηρεσίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων διορισμού. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας, η κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα αποστείλει την πράξη διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνεται ο διορισμός, ο επιτυχών πλέον καθίσταται μόνιμος υπάλληλος του Δήμου και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό την ιδιότητα αυτή, ενώ ξεκινά να καταβάλλεται και η μισθοδοσία του. 

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

    

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ