19.04.19 | 21:44

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη 3Κ/2018: Καταγγελία αλλαγής όρου του διαγωνισμού
11.04.18 | 08:05

Προκήρυξη 3Κ/2018: Καταγγελία αλλαγής όρου του διαγωνισμού

Παρατήρηση - καταγγελία - απορία αναγνώστη του epoli.gr υποψηφίου της Προκήρυξης 3Κ/2018, σχετικά με την κατηγορία ΔΕ και την αλλαγή όρων σε απαιτούμενο συμμετοχής, αυτού του τίτλου σπουδών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρατήρηση ειδικότητας Τεχνητών Υδραυλικών με κωδικό θέσης 703, οι όροι συμμετοχής τίτλου σπουδών άλλαξαν (φωτο 1) σε σχέση με παλαιότερες προκηρύξεις π.χ. 4Κ/2017 και την πρόσληψη 70 ΙΔΑΧ στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και κάθε απόφοιτος ΔΕ οποιοδήποτε τίτλου σπουδών να δύναται να καταθέσει αίτηση, ενώ στην προαναφερόμενη προκήρυξη (4Κ/2017) υπήρχε περιορισμός αναφορικά με τους τίτλους σπουδών (επισυνάπτεται η προκήρυξη).

Επίσης, σύμφωνα με παλαιότερη ένσταση του καταγγέλλοντα στο ΑΣΕΠ (φωτο 2) αποκλείονταν από τους κύριους πίνακες προσόντων και έμπαιναν στους επικουρικούς, υποψήφιοι με απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου.

«Το ερώτημα που μου γεννήθηκε είναι ποιός ελέγχει τις άδειες αρχιτεχνίτη υδραυλικού Προεδρικού Διατάγματος 112/2012 όπως ισχύει και ανανεώνει, αφού βάσει αυτού από το 2002 και μετά μπορούσε το κάθε παιδί υδραυλικού χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση να εκδώσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με μια απλή Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον πατέρα του ή από κάποιον τρίτο ότι, εργαζόταν σαν βοηθός υδραυλικού.

Παρακαλώ αναζητήστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες πώς εκδίδονται οι άδειες τεχνίτη υδραυλικού και ποιοι υποψήφιοι υπέβαλαν βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι, η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό εμπειρίας;» αναφέρει στο κείμενο επιστολής του προς το epoli.gr ο κ. Τ. Μ.

«Γιατί στην προκήρυξη 3Κ/2018 στους κωδικούς τίτλου 701, 702, 706, 707 κ.α.  διευκρινίζεται επακριβώς ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών κάτι που δεν έγινε για την θέση 703 και μπορούσαν όλοι να κάνουν αίτηση;» ολοκληρώνει.

φωτο 1

φωτο 2

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2017 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ