22.10.20 | 04:09

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκήρυξη 3Κ/2018: Ερωτήσεις - Απαντήσεις [Μέρος B’]
12.02.18 | 05:35

Προκήρυξη 3Κ/2018: Ερωτήσεις - Απαντήσεις [Μέρος B’]

Σήμερα, το epoli.gr προχωρά στην δημοσίευση του β’ κύκλου ερωτήσεων – απαντήσεων αναγνωστών, του μεγάλου διαγωνισμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας σε Δήμους, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, είχε η προηγηθεί ο α’ κύκλος ερωτήσεων – απαντήσεων. [Βλ. και Σχετικά Άρθρα]

 

Οι ερωτήσεις - απαντήσεις

 

  • ΕΡ.: Τα 17 μόρια τα παίρνουν όλοι όσοι έχουν οκτάμηνα σε ίδια ειδικότητα στην καθαριότητα του φορέα; Ή μόνο αυτοί που είναι με το καθεστώς των παρατάσεων και όλα τα προηγούμενα με 7 μόρια;

ΑΠ.: «Με τα 17 μόρια πριμοδοτούνται όσοι έχουν απασχοληθεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., δηλαδή σε υπηρεσίες για τις οποίες οι Δήμοι εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη, ανεξαρτήτως αν οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν ή όχι.»

 

  • ΕΡ.: Τα μόρια της εμπειρίας στους εργάτες (Υ.Ε) τα παίρνουν όλοι;

ΑΠ.: «Όσοι έχουν εργαστεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας σε Δήμους παίρνουν 17 μόρια ανά μήνα και με ανώτατο όριο τους 24 μήνες. Αν τυχόν έχουν εργαστεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών θα μοριοδοτηθούν γι’ αυτό με 7 μόρια ανά μήνα. Κανένας δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί συνολικά για εμπειρία μεγαλύτερη των 84 μηνών. Όποιος έχει εργαστεί με καθήκοντα συναφή με αυτά της θέσης την οποία διεκδικεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (όχι δηλαδή σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α.) θα λάβει 7 μόρια ανά μήνα με ανώτερο όριο τους 84 μήνες.»

 

  • ΕΡ.: Τελείωσα το δημοτικό το 1982. Μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου στο δήμο ή δεν πιάνεται σαν υποχρεωτική εκπαίδευση;

ΑΠ.: «Το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου λογίζεται ως τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης μόνο για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980. Επομένως, απόφοιτος Δημοτικού του 1982 δεν μπορεί να κάνει αίτηση για την κατάληψη θέσης ΥΕ.»

 

  • ΕΡ.: Είμαι συμβασιούχος Καθαριότητας. Στην αίτηση που θα κάνω για οδηγός ΔΕ, μπορώ να συμπληρώσω και τις δύο στήλες; Δηλαδή εμπειρία και χωρίς εμπειρία; Ανήκω στην κατηγορία ΔΕ (οδηγός απορριμματοφόρου) και θα πάρω μέρος στην  προκήρυξη. Αν κάποιος που κατέχει το δίπλωμα του ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων χωρίς προϋπηρεσία περνάει κάποιον που έχει χαρτί με α επικουρία και όλη την προϋπηρεσία (84 μήνες);

ΑΠ.: «Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης καταγράφουν στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, κατά ανώτερο όριο 120 κωδικούς και στη συνέχεια δηλώνουν τα προσόντα τους (ένα εκ των οποίων είναι και η εμπειρία) προκειμένου να μοριοδοτηθούν για αυτά. Ως εκ τούτου αν από κάποιον υποψήφιο δηλωθεί το προσόν της εμπειρίας που έχει, προκειμένου να λάβει περισσότερα μόρια από αυτή, ο υποψήφιος αυτός θα διεκδικεί μία εκ των θέσεων από τη/τις στήλη/στήλες όπου η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη. Οι κατέχοντες α’ επικουρικό τίτλο θα καλύψουν θέσεις που απαιτούν τον βασικό τίτλο μόνο στην περίπτωση που αυτές δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τέτοιο τίτλο. Επομένως, η εμπειρία δεν μετράει σε αυτή την περίπτωση.»

 

  • ΕΡ.: Τα μόρια για την εμπειρία και την ειδική εμπειρία μπορούν να φτάσουν σύνολο μέχρι 84 μήνες; Ή άλλο οι 24 μήνες σε ΟΤΑ και πρόσθετα οι 84 μήνες αλλού;

ΑΠ.: «Συνολικά θα φτάσουν τους 84 μήνες.»

 

  • ΕΡ.: Έχω σκοπό να κάνω αίτηση για την προκήρυξη στους Δήμους την 3Κ/2018 στην κατηγορία ΥΕ. Έχω απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου το οποίο απέκτησα την περίοδο 1981-82. Θα ήθελα να μου πείτε, γίνεται δεκτό; Ευχαριστώ!

ΑΠ.: «Ναι, με απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου μπορείτε να διεκδικήσετε θέση ΥΕ.»

 

  • ΕΡ.: Καλησπέρα σας και μπράβο για τη δουλειά σας! Τι γίνεται με την κοινωφελή εργασία; Λαμβάνεται ως ειδική εμπειρία με τα 17 μόρια ανά μήνα;

ΑΠ.: «Στην προκήρυξη υπάρχει ένα κεφάλαιο που διευκρινίζει ειδικές περιπτώσεις σε σχέση με το ζήτημα της εμπειρίας. Σε αυτή δε γίνεται λόγος για εμπειρία που αποκτήθηκε από κοινωφελή εργασία. Η κοινωφελής εργασία δεν προσμετράται ως εμπειρία και δεν μοριοδοτείται.»

 

  • ΕΡ.: Στην κατηγορία ΥΕ λέει ότι παίρνεις μόρια αν είσαι τέκνο ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και πάνω αλλά δεν λέει ποσά…. Ξέρετε κάτι; Ευχαριστώ.

ΑΠ.: «Οι θέσεις για τέκνο ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω είναι ειδικές θέσεις, τις οποίες διεκδικούν μόνο άτομα που έχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή όσοι διεκδικούν αυτές τις θέσεις έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και δεν μοριοδοτούνται γι’ αυτά, αλλά για όλα τα υπόλοιπα.»

 

  • ΕΡ.: Καλησπέρα, είμαι οδηγός απορριμματοφόρου, συμβασιούχος - παρατασιούχος. Μπήκα τον 8ο του 2016 στον Δήμο. Είχα βιοτεχνία και ήμουν στο ΤΕΒΕ έως τον 6ο του 2012 που έκλεισα το μαγαζί. Πώς μπορώ να βάλω σαν εμπειρία τα χρόνια που έχω το δίπλωμα (από το 1988) επειδή δεν έχω άλλη; Υπάρχει τέτοια δυνατότητα;

ΑΠ.: «Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για τις θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεπώς, η απλή κατοχή επαγγελματικού διπλώματος δεν αρκεί για την απόδειξη εμπειρίας.»

 

  • ΕΡ.: Μια διευκρίνιση θα ήθελα. Σε σχέση με την 3Κ/2018 προκήρυξη. Για οδηγούς Δ.Ε. όταν ζητάει δίπλωμα Γ-Δ η αρχική κτήση του Γ έγινε πριν την προϋπηρεσία. Ενώ του Δ η αρχική κτήση έγινε πρόσφατα. Το ερώτημα μου είναι αν μπορώ να κάνω αίτηση σε αυτή την κατηγορία με Γ-Δ. Και εάν πρέπει απαραίτητα να υπάρχει προϋπηρεσία και με τα δύο διπλώματα. Ή είμαι καλυμμένος με την προϋπηρεσία του Γ σαν βαθμολογημένο κριτήριο. Εξυπακούεται ότι το Δ είναι σε ισχύ. Ευχαριστώ.

ΑΠ.: «Δεν προκύπτει από την προκήρυξη κάποια θέση για την οποία να απαιτείται ως απαραίτητο πρόσθετο προσόν δίπλωμα οδήγησης Γ + Δ κατηγορίας. Γενικότερα, όταν από την προκήρυξη απαιτείται ως πρόσθετο απαραίτητο προσόν η κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης 2 κατηγοριών (π.χ Γ + Ε ή Δ + Ε) η εμπειρία θα μοριοδοτείται από τότε που υφίσταται πλήρως το απαραίτητο πρόσθετο προσόν.»

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ