17.01.19 | 13:53

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Προκήρυξη 1Ε/2018 του ΑΣΕΠ - Οι θέσεις
12.01.18 | 16:20

Η Προκήρυξη 1Ε/2018 του ΑΣΕΠ - Οι θέσεις

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, η 1Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ