13.08.20 | 08:10

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι Προκηρύξεις που “τρέχουν” από σήμερα και “έρχονται” για εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες
08.07.20 | 09:39

Οι Προκηρύξεις που τρέχουν από σήμερα και έρχονται για εργασία σε Δήμους και Περιφέρειες

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις Δήμων, ΝΠ αυτών και Περιφερειών [επισυνάπτονται], που μεταξύ άλλων, η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα και άλλες, που η διαδικασία ξεκινά σε λίγες ημέρες:

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού, τριών (3) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [τρεις (3) μήνες], συνολικά τριών (3) ατόμων [ΔΕ Yπαλλήλων Υποδοχής] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Αιτήσεις: 09/07 - 18/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού [Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας - Οδοκαθαριστές (ΥΕ)] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [δυο (2) μήνες], συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού [οκτώ (8) ατόμων ΔΕ Υπαλλήλων Παραλίας, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού [Ναυαγοσώστης ΔΕ, Υπάλληλος Διοικητικός ΔΕ] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [δυο (2) μήνες], συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], συνολικά οκτώ (8) ατόμων [ΥΕ Εργατών (Ύδρευσης – Αποχέτευσης)], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πάτμου.

Αιτήσεις: 09/07 - 18/07/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις (4) μήνες, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων [ΔΕ Οδηγού με δίπλωμα Γ’, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Grader), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (jcb), ΔΕ Χειριστών Γεωργικού ελκυστήρα, ΥΕ Εργάτες Πυροπροστασίας], προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας κατά τη θερινή περίοδο.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων [ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Αιτήσεις: 08/07 - 17/07/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [τέσσερις (4) μήνες], συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων [ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ] για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔOΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων [ΠΕ Κτηνιάτρων] για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Πρόγραμμα του εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών» και «Πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών», στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.

Αιτήσεις: 03/07 - 22/07/2020.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο ( 2) ατόμων ως εργάτες αποθήκης Δακοκτονίας (μέχρι 60 ημερομίσθια για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών) ατόμων ως εργάτες Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔOΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ