15.08.20 | 17:40

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι προκηρύξεις συμβασιούχων που ξεκινούν σήμερα και έρχονται από Δήμους και Περιφέρειες
30.06.20 | 08:54

Οι προκηρύξεις συμβασιούχων που ξεκινούν σήμερα και έρχονται από Δήμους και Περιφέρειες

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους και Περιφέρειες που ξεκινούν σήμερα και άλλες που έπονται παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 60 ημερομίσθια συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ ενός (1) ατόμου με έως και 34 ημερομίσθια, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την 30/11/2020 ως παγιδοθέτη.  

 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων [ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (05) ατόμων [ΥΕ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ] για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγ. Παρασκευής.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Ιούλιο 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων [Εργάτες Πρασίνου] προς κάλυψη των αναγκών του.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων:

- ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδοί απορριμματοφόρου: 6

- ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρου: 2

- ΔΕ ηλεκτρολόγων: 1

- ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων (πυροπροστασία): 4.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου [ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών] για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ».

Αιτήσεις από 2/7 - 11/7/20.

 

 • ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

To Ν. Π. Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου [ΥΕ Βοηθός Μάγειρα] προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων [ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ] προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων [ΥΕ Εργατών] προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου κατά την περίοδο της πυροπροστασίας.

 

 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ [επτά (7) μήνες], ενός (1) ατόμου [ΥΕ Καθαριστών/-στριων], για τις ανάγκες της ΚΔΕΠΑΠ.

Αιτήσεις από 01/07 - 10/07/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων έως και τρία χρόνια από Φορείς Υπουργείων, ΔΕΗ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ