10.05.21 | 11:24

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις συμβασιούχων Δήμων έως και 12 μήνες - Από σήμερα αιτήσεις - Ποιες “έρχονται”
30.04.21 | 11:05

Προκηρύξεις συμβασιούχων Δήμων έως και 12 μήνες - Από σήμερα αιτήσεις - Ποιες έρχονται

Προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από Δήμους, σύμφωνα με Προκηρύξεις που παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά τριάντα δύο (32) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021.

Αιτήσεις: 30/04 - 07/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

1. Συμβάσεις μίσθωσης έργου με δύο (2) Iατρούς, για την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι Ιατροί θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
 • Εργασιακή Εμπειρία

Αιτήσεις: 07/05 - 15/05/2021.

2. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δώδεκα (12) άτομα στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Θέατρο, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραμική, Μουσική, Άθληση και προστασία αθλουμένων” συνολικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες:

 • Καθηγητής Μουσικής Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης Ιστορίας και Μορφολογίας: Έως 6 μήνες, 1 άτομο
 • Καθηγητής Μουσικής Βιολιού: Έως 6 μήνες, 3
 • Καθηγητής Μουσικής Πιάνου: Έως 6 μήνες, 1
 • Καθηγητής Μουσικής Μονωδίας και Τραγουδιού: Έως 6 μήνες, 1
 • Καθηγητής Μουσικής Τρομπέτας: Έως 6 μήνες, 1
 • Καθηγητής Μουσικής Κλαρινέτου: Έως 6 μήνες, 1
 • Δάσκαλος Μουσικής Βιολοντσέλου: Έως 6 μήνες, 1
 • Καθηγητής Μουσικής Βυζαντινής Μουσικής: Έως 6 μήνες, 1
 • Καθηγητής Μουσικής Παραδοσιακών Κρουστών: Έως 6 μήνες, 1
 • Επιμελητής Μουσικής Ανωτέρων Θεωρητικών και Συνοδείας Πιάνου Ελαφρού Τραγουδιού: Έως 6 μήνες, 1

Αιτήσεις: 07/05 - 14/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Εργατών/-τριων καθαριότητας εξωτερικών χώρων: 8 μήνες, 13 άτομα

Αιτήσεις: 07/05 - 17/05/2021.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ