10.05.21 | 11:38

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

7 Προκηρύξεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ έως και 1 έτος από Δήμους και Υπουργεία
15.04.21 | 09:14

7 Προκηρύξεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ έως και 1 έτος από Δήμους και Υπουργεία

Τις Προκηρύξεις Δήμων και Νομικών Προσώπων Υπουργείων, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Πέμπτη 15 Απριλίου, παρουσιάζει το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 8 μήνες, 1 άτομο.

Αιτήσεις: 15/04 - 26/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

1. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του έργου «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING NATURE» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020». διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανάγκης του Δήμου:

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 

2. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του έργου «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» με ακρωνύμιο «POCITYF» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανάγκης του Δήμου:

 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ.

 

3. Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του έργου sustainable Policy Response to Urban mobility Transition με ακρωνύμιο SPROUT στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση ανάγκης του Δήμου:

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αγρονόμων –Τοπογράφων.

Αιτήσεις και στις τρεις Προκηρύξεις: 15/04 - 26/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

1. Πρόσληψη ΥΕ Εξειδικευμένου εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου3 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα: 1 άτομο.

 

2. Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου: «Στερέωση και Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Λευκάδας» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5050841, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης:

 • ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και 'Εργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β' ή τομέα Β'] - Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις φορητές εικόνες και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 'Εργων Τέχνης (Εργων ζωγραφικής), με εξειδίκευση στις φορητές εικόνες: Δύο (2) θέσεις, από την υπογραφή της σύμβασης και για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές - οικοδομικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές - οικοδομικές εργασίες: Δύο (2) θέσεις, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Αιτήσεις και στις δύο Προκηρύξεις: 15/04 - 21/04/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 4 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 3 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2 άτομα
 • ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 2 άτομα
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, 1 άτομο.

Αιτήσεις: 15/04 - 26/04/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη 111 συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων από την ΕΑΒ - Εργασία έως και 5 χρόνια

Προσωπικό πολλών ειδικοτήτων ζητά η ΔΕΗ - Από αύριο οι αιτήσεις

Προκήρυξη μονίμων θέσεων στο Δημόσιο

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ