04.03.21 | 15:32

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων Δήμων από σήμερα - Ποιες “έρχονται” - “Ποιες τρέχουν”
21.01.21 | 09:46

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων Δήμων από σήμερα - Ποιες έρχονται - Ποιες τρέχουν

Προκηρύξεις Δήμων, πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πρόσληψη προσωπικοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας:

  • Πέντε (5) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ): Έως οκτώ (8) μήνες

Αιτήσεις: 21/01 – και 22/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών, ως εξής:

  • ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων): 1 άτομο
  • ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας: 1
  • ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων: 1
  • ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων: 1

Αιτήσεις έως 25/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19:

  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 05-07-2021, 1 άτομο
  • YE Εργατών Καθαριότητας: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 05-07-2021, 10

Αιτήσεις: 22/01 – 28/01/2021.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Πλήρωση έξι (6) θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως 05-07-2021 με ειδικότητες:

Α) Υδραυλικοί (Δ.Ε.): ένα (1) άτομο

Β) Βοηθοί - εργάτες γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.): ένα (1) άτομο

Γ) Διοικητικοί υπάλληλοι (Π.Ε.): δύο (2) άτομα

Δ) Διοικητικοί - Γραμματέων (Δ.Ε.): ένα (1) άτομο

Ε) Καθαρίστριες (Υ.Ε.): ένα (1) άτομο

Αιτήσεις έως 25/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Γραφείο Κοιμητηρίων):

  • ΥΕ Εργατών/τριών Νεκροταφείου: 8 μήνες

Αιτήσεις: 21/01 – 01/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δύο (2) ατόμων, πεντάμηνης (5μηνης) διάρκειας, κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για δράσεις λήψης μέτρων αποφυγής, περιορισμού διάδοσης και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19:

  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: 5 μήνες, 2 άτομα

Αιτήσεις: 21/01 – και 22/01/2021.

 

Διαβάστε επίσης

Προσλήψεις συμβασιούχων ανακοίνωσαν Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα αυτών

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ