20.06.21 | 18:44

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους - Από σήμερα οι αιτήσεις
10.05.21 | 12:58

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων από Δήμους - Από σήμερα οι αιτήσεις

Τις Προκηρύξεις Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα 10 Μαΐου, παρουσιάζει το epoli.gr αμέσως με την δημοσίευσή τους.

Υπενθυμίζονται οι Προκηρύξεις Εφορειών Αρχαιοτήτων σε διάφορες περιοχές της Χώρας, που δημοσίευσε το πρωί το epoli.gr. [Πατήστε ΕΔΩ]

Συγκεκριμένα [επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη ενός ατόμου (1) ειδικότητας Δ.Ε Κοινωνικός Φροντιστής ΑμεΑ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Αιτήσεις: 10/05 - 14/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Προκήρυξη πρόσληψης τριών (3) Υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2021.

Αιτήσεις: 10/05 - 17/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΔΕ Ναυαγοσώστη: 4 μήνες, 2 άτομα
  • ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου (γκρέντερ) (Ομάδας Α’ Ειδικότητας 3): 4 μήνες, 1 άτομο
  • ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου (προωθητήρα γαιών ) (Ομάδας Β΄ Ειδικότητας 1): 4 μήνες, 1 άτομο
  • ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας): 4 μήνες, 4 άτομα

Αιτήσεις: 10/05 - 14/05/2021.

 

 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ