14.08.20 | 07:58

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο
01.07.20 | 18:05

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο

Επιστημονικό και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικό ζητούν Φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, προς κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών τους, σύμφωνα με προκηρύξεις που δημοσιεύει, απόψε, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

  • ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχή Πολυγύρου.

 

  • ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο Υποέργου.

 

  • ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου του Γραφείου Προέδρου με θητεία τριών (3) ετών.

 

  • Ε.Κ. «Αθηνά»

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδ. CPSoSaware 004.2020 για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έξι (6) μήνες για τη θέση του ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και τρεις (3) μήνες για τις θέσεις του ΥΕ Εργατοτεχνιτών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, αν και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη χρηματοδότηση [όχι πέραν των οχτώ (8) μηνών].

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης Υποέργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως το τέλος του έργου ενώ, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης | Προβολή/κατέβασμα
ΕΔΥΤΕ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
Ε.Κ. «Αθηνά» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ