16.05.21 | 21:52

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις πρόσληψης πτυχιούχων και εργατών της ΔΕΗ σε Αθήνα, Επαρχία
17.04.21 | 09:21

Προκηρύξεις πρόσληψης πτυχιούχων και εργατών της ΔΕΗ σε Αθήνα, Επαρχία

Πέντε Προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, πτυχιούχων (κάλυψη διευθυντικών θέσεων) και εργατών της ΔΕΗ Α.Ε., παρουσιάζει το πρωί του Σαββάτου το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

1. Κάλυψη θέσης Διευθυντή Κλάδου Συντονισμού Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Υποχρεωτικά τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ
 • 5ετη τουλάχιστον εμπειρία σε υψηλόβαθμη εκτελεστική θέση μεγάλης κλίμακας οργανισμού
 • 5ετη τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση και συντονισμό έργων και ομάδων

 

2. Κάλυψη θέσης Διευθυντή Κλάδου Διαχείρισης Ζήτησης, Χαρτοφυλακίου & Έργων (ΔΕΗ Α.Ε.).

Υποχρεωτικά τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ κατά προτίμηση Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών
 • 5ετη τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην Πληροφορική
 • 5ετη τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην δημιουργία και εκτέλεση πλαισίων διακυβέρνησης Πληροφορικής και έργων Πληροφορικής
 • 5ετη τουλάχιστον εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης Πληροφορικής, με εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων, τρίτων μερών και διακυβέρνησης Πληροφορικής

 

3. Κάλυψη θέσης Διευθυντή Κλάδου Διαχείρισης Τεχνικών Λειτουργιών & Υποδομών (ΔΕΗ Α.Ε.).

Υποχρεωτικά τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ κατά προτίμηση Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών
 • 5ετη τουλάχιστον εμπειρία σε υψηλόβαθμη εκτελεστική θέση μεγάλης κλίμακας οργανισμού
 • 5ετη τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής ή και Ψηφιακού Μετασχηματισμού και σχεδιασμού ή/και ανάπτυξης αρχιτεκτονικών εφαρμογών
 • 5ετη τουλάχιστον εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης Πληροφορικής, με εμπειρία στη διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών

Αιτήσεις και στις τρεις (3) Προκηρύξεις έως 27/04/2021.

 

4. Ο ΥΗΣ ΑΓΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κύρια απασχόληση τη συντήρηση των αναχωμάτων (χειρωνακτική εργασία με σκαπτικά εργαλεία):

 • Εργάτες (ΥΕ): 60 Ημερομίσθια, 2 άτομα

Αιτήσεις: 20/04 - 27/04/2021.

 

5. Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ατόμων – ανειδίκευτων εργατών – με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων και Κλάδων:

 • Εργάτης/-τρια: 60 ημερομίσθια

Αιτήσεις έως 23/04/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα Σάββατο

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

 

ΔΕΗ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΗ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΥΗΣ ΑΓΡΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ