24.09.20 | 14:52

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων έως και τρία χρόνια από Φορείς Υπουργείων, ΔΕΗ
29.06.20 | 16:45

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων έως και τρία χρόνια από Φορείς Υπουργείων, ΔΕΗ

Προσλήψεις συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων έως και τρία χρόνια από Φορείς Υπουργείων και της ΔΕΗ, σύμφωνα με Προκηρύξεις [επισυνάπτονται] που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr

ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ Λάδωνα:

  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ): 1, 8 μήνες
  • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ: 1, 8 μήνες
  • ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ): 1, 8 μήνες.

Αιτήσεις έως 06/07.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου [ΠΕ Στατιστικός ή ΠΕ Μαθηματικός ή ΠΕ Οικονομολόγος] για την υλοποίηση στατιστικών ερευνών και παραγωγή δεικτών, από την ημερομηνία της σύμβασης έως 31.12.2023.

 

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, για έξι (6) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως δώδεκα (12) μήνες.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων [εννέα (9) ατόμων], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού [ενός (1) ατόμου] με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης υποέργου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2020.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δύο (2) άτομα [ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ] για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30-09-2020.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού δύο (2) ατόμων [ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για την αντιμετώπιση πρόσθετων εκτάκτων αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ και των Παραρτημάτων του από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρωση συνολικά δύο (2) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού [ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ], με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30/09/2020 για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19.

ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ