04.12.20 | 01:01

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από Δήμους
23.10.20 | 09:57

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων πολλών ειδικοτήτων από Δήμους

Σήμερα το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις (επισυνάπτονται) πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Αβδήρων, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τις 31/12/2020:

  • ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ

Αιτήσεις 23/10 – και 27/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2020 – 2021, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/07/2021.

Αιτήσεις έως 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.83/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια:

  • ΠΕ-Ιστορίας/Αρχαιολογίας: 1 άτομο, τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και υποχρεωτική λύση της έως την ημ/νια λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη (ήτοι έως 07/04/2021)
  • ΠΕ-Ιστορίας/Αρχαιολογίας: 1, έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και υποχρεωτική λύση της έως την ημ/νια λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη (ήτοι έως 07/04/2021)
  • ΔΕ-Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (με εξειδίκευση σε εργασίες ανασκαφών): 1, τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και υποχρεωτική λύση της έως την ημ/νια λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη (ήτοι έως 07/04/2021
  • ΥΕ-Εργατών Γενικών Καθηκόντων: 3, έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και υποχρεωτική λύση της έως την ημ/νια λήξης της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη (ήτοι έως 07/04/2021)

Αιτήσεις έως 26/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών:

  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αιτήσεις: 24/10 – 02/11/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη που θα παρέχει συμβουλευτικό έργο και διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων, σε τεχνικά θέματα, θέματα έργων και μελετών για ζητήματα που σχετίζονται με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Αιτήσεις έως 27/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄( C) Κατηγορίαςμε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 8 μήνες, 1 άτομο
  • ΔΕ Υδραυλικού: 8 μήνες, 1
  • ΥΕ Εργατών/τριών Συνοδοί Απορριμματοφόρων: 8 μήνες, 2

Αιτήσεις: 23/10 – 02/11/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη 8μηνιτων ΠΕ, ΔΕ & ΥΕ ανά την Ελλάδα από την ΔΕΗ [Η ανακοίνωση]

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ