06.05.21 | 09:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων ως και 1 έτος από Δήμους
15.10.20 | 11:28

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων ως και 1 έτος από Δήμους

Σήμερα, το epoli.gr στο πλαίσιο των καθημερινών δημοσιεύσεων Προκηρύξεων ΟΤΑ, Υπουργείων, Φορέων του Δημοσίου, παρουσιάζει νέες, έως και ένα έτος. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, κατόχου τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων πτυχίων της αλλοδαπής, ο οποίος θα παρέχει τις συμβουλές του σε δημόσια έργα (σύνταξης μελετών δημοσίων έργων - οικοδομικών έργων υποδομής- σχεδιασμού και επίβλεψης έργων, κατασκευή έργων παρακολούθηση, σύνταξη λογαριασμών και επιμετρήσεων) ή σε κτιριακά έργα.

Αιτήσεις: 16/10 – 26/10/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδικού Σταθμού – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2021, με ωριαία αποζημίωση, όπως προβλέπεται από το οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ (ΦΕΚ 461/τ. Β΄/14-02-2020), για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις έως 30/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την εκτέλεση του έργου «Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου», συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος:

  • ΤΕ καθηγητής μουσικοκινητικής αγωγής – σύστημα Orff: Έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης, 1 άτομο
  • ΤΕ καθηγητής συνοδείας πιάνου τάξης μονωδίας & σύγχρονου τραγουδιού: Έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης. 1
  • ΤΕ καθηγητής σύνθεσης και ανώτερων θεωρητικών: Έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης, 1
  • ΤΕ καθηγητής βιολιού: Έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης, 1
  • ΠΕ/ ΤΕ Μουσικός για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή: Έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης, 1

Αιτήσεις: 16/10 – 26/10/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

4. Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού [ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ] που θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις και για τις τέσσερις (4) Προκηρύξεις έως 30/10/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού Καθαριότητας έως 18 μήνες από το Υπ. Εργασίας - Από αύριο οι αιτήσεις

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ