03.06.20 | 02:26

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες
20.05.20 | 08:09

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων από Δήμους και Περιφέρειες

Καθημερινά το epoli.gr δημοσιεύει όλα τα στοιχεία προσλήψεων μόνιμου και με συμβάσεις εργασίας προσωπικού Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δημοσίου.

Σήμερα,  

  • Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Δημοτικής Επιχείρησής του, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμαριάς.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 64/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (06) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννιά (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2020.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Την πρόσληψη προσωπικού - 11 ΔΕ Ναυαγοσωστών - με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων του, ανακοίνωσε ο Δήμος Θάσου.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 

  • ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων εργατών Πυροπροστασίας προς κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοίνωσε ο Δήμος Σοφάδων.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ