11.08.20 | 09:03

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων σε Δημόσιο, Εταιρείες
16.07.20 | 17:29

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων σε Δημόσιο, Εταιρείες

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων σε Φορείς του Δημοσίου, όπως δημοσιεύει το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΔΕΔΔΗΕ / ΣΕΡΡΕΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], τεσσάρων (4) ατόμων [ΠE Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στις Σέρρες.

Αιτήσεις 17/07/2020 έως και 27/07/2020.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.

Mία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας είκοσι εννέα (29) μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων, με αντικείμενο τον συντονισμό ομάδων ανάλυσης και τη διαχείριση έργων που αφορούν δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης (agilemethods) και

Mία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας είκοσι εννέα (29) μηνών με δοκιμαστική περίοδο τεσσάρων (4) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων, με αντικείμενο την ανάλυση και τον σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών.

Αιτήσεις έως 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

Προκηρύσσεται μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις μέχρι την 03 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος / έργου.

Αιτήσεις έως 05/08/2020

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων [ΥΕ εξειδικευμένων εργατών] με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες έργου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσλήψεις δημοσιογράφων, πτυχιούχων ορισμένου και αορίστου χρόνου στο Δημόσιο

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΕΔΔΗΕ / ΣΕΡΡΕΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ