05.08.20 | 09:59

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε Φορείς, Εταιρίες του Δημοσίου
07.07.20 | 18:32

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε Φορείς, Εταιρίες του Δημοσίου

Προκηρύξεις προσλήψεων συμβασιούχων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε Φορείς, Εταιρείες του Δημοσίου, όπως δημοσιεύει, απόψε, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, 

  • ΔΕΗ / ΔΕΠΑΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου.

Αιτήσεις 09/07 – 17/07/2020.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ / ΒΟΛΟΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.

Αιτήσεις 08/07 – 17/07/2020.

 

  • ΔΕΔΔΗΕ / ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [οκτώ (8) μήνες], συνολικά εννέα (9) ατόμων [ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού Οικονομικού), ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος.

Αιτήσεις 08/07 – 17/07/2020.

 

  • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο [ΠΕ] για την κάλυψη αναγκών του.

 

  • ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά πέντε (5) άτομα [ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ], για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020.

 

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός], μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

2. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού [Μηχανολόγος Μηχανικός], με σύμβαση ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο Πράξης.

3. Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού [Φυσικός], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο Πράξης.

 

  • ΕΚΕΨΥΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Προσωπικό ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) μηνών.

Αιτήσεις ως και 10/07/2020.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού [ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Προϊστορική και Κλασική αρχαιολογία], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού [ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχαιολόγων], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υποέργου.

2. Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού [ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες (συγκόλληση και δομική αποκατάσταση λίθινων αρχιτεκτονικών μελών): 1, ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες: 1], με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών διάρκειας έως πέντε (5) μήνες από την έναρξη της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12-2020.

 

  • ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και λοιπού προσωπικού [ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχαιολόγων], με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 4 μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν τις 31/12/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

ΔΕΗ / ΔΕΠΑΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ / ΒΟΛΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΕΔΔΗΕ / ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΨΥΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ