02.10.20 | 00:06

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις προσλήψεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους, Υπουργεία
11.09.20 | 07:29

Προκηρύξεις προσλήψεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ διαφόρων ειδικοτήτων από Δήμους, Υπουργεία

Προς κάλυψη πρόσκαιρων, έκτακτων αναγκών τους, στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου προχωρούν δήμοι και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα Υπουργείων, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους, όπως δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Α

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης:

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 8 μήνες, 2
 • ΠΕ Οικονομολόγων: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Υδραυλικών: 8 μήνες, 1
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων: 8 μήνες, 1
 • ΥΕ Εργατών/τριών: 8 μήνες, 5

Αιτήσεις: 12/09 – 21/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Άμεση πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ [τέσσερις (4) μήνες], για τις κατεπείγουσες ανάγκες του Πνευματικού Κέντρου:

 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αιτήσεις: 11/09 – 12/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ο δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει ότι, θα προσλάβει καλλιτεχνικό – επιμορφωτικό προσωπικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των Επιμορφωτικών & Αθλητικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2019-2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς και οκτώ (8) μήνες για τους επιμορφωτές & γυμναστές, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων.

 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 2
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 4
 • ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ- ΜΟΝΩΔΙΑΣ έως 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 2
 • ΤΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΔΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ και ΠΤΥΧΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 1

Αιτήσεις: 11/09 – 21/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δεκαεννέα (19) Καθηγητών/τριών ή Δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα Ωδείου και επτά (7) Καθηγητών/τριών για το Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς και συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα μήνες από 12/10/2020 έως 11/7/2021 για τους/τις Καθηγητές/τριες ή Δασκάλους/ες Μουσικής του Τμήματος Ωδείου και για διάστημα έως (8) οκτώ μήνες από 12/10/2020 έως 11/6/2021 για τους/τις Καθηγητές/τριες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας αντίστοιχα, με κάλυψη της δαπάνης από το αντίτιμο που καταβάλουν οι ωφελούμενοι υπό τη μορφή διδάκτρων τόσο στο Δημοτικό Ωδείο όσο και στα Τμήματα της Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου.

Αιτήσεις: 11/09 – 21/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου - Δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Αιτήσεις: 15/09 – 21/09/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 28/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων: 1 θέση, 6 μήνες

Αιτήσεις: 11/09 – 21/09/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ»

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης προτίθεται να απασχολήσει έως δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες [Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ ή ισοδύναμης ειδικότητας] με τους οποίους θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.

Αιτήσεις έως 18/09/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)

Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου [ΠΕ σε Θετικές ή Οικονομικές Επιστήμες], από την ημερομηνία της σύμβασης έως 31.12.2023.

Αιτήσεις έως 25/09/2020.

 

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Α | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ» | Προβολή/κατέβασμα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ