16.05.21 | 21:50

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Περιφερειών, Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης και Υπουργείων
13.04.21 | 11:31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Περιφερειών, Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης και Υπουργείων

Νέες Προκηρύξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο Βαθμών, αλλά και των Υπουργείων, πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, παρουσιάζει το πρωί της Τρίτης, το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο (2) συνεργάτες, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου HERIT-DATA, που υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας (INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020:

 • Μία (1) σύμβαση για συνεργάτη/ιδα Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Μία (1) σύμβαση για συνεργάτη/ιδα Οικονομικής Διαχείρισης.

Αιτήσεις έως 19/04/2021.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την Π.Ε. Λάρισας.

Αιτήσεις έως 19/04/2021.

 

Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας:

 • ΠΕ Οικονομολόγων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 04/09/2021.

Αιτήσεις έως 23/04/2021.

 

Πάρνωνας α.ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α.

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης Υποέργου:

 • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού.

Αιτήσεις έως 22/04/2021.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Πολιτικός Μηχανικός

2. Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός

3. Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου:

 • Μηχανολόγος Μηχανικός.

Αιτήσεις και στις τρεις (3) Προκηρύξεις έως 28/04/2021.

 

ΙΤΕ

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού - Τεχνικού Εργαστηρίου - στο πλαίσιο Δράσης Υποέργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Γεωπονικών Επιστημών ή Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) σε συναφές αντικείμενο με το έργο
 • Εμπειρία σε τεχνικές μοριακής Βιολογίας και μηχανισμών ανθεκτικότητας σε βιοκτόνα σε σχετικό με το αντικείμενο του έργου πεδίο
 • Εμπειρία στην καλλιέργεια στο έντομο Bactocera oleae (δάκος της ελιάς)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

Αιτήσεις έως 27/04/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προκηρύξεις συμβασιούχων Δήμων, Υπουργείων - Από σήμερα οι αιτήσεις

Προσλήψεις ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ από Δήμους, Δημόσιο - Και από αύριο αιτήσεις

Υπάλληλοι γραφείου, φύλακες, καθαριστές σε Προκηρύξεις του Δημοσίου

Αυτές είναι οι Προκηρύξεις Δήμων - Υπουργείων που οι αιτήσεις ξεκινούν από αύριο

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε | Προβολή/κατέβασμα
Πάρνωνας α.ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΙΤΕ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ