21.04.21 | 16:47

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις εργασίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
07.04.21 | 12:00

Προκηρύξεις εργασίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νέες προκηρύξεις – μετά τις πρωινές (πατήστε εδώ ή στο Διαβάστε επίσης) – Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών της Αυτοδιοίκησης, παρουσιάζει το epoli.gr, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου Ειδικού Συμβούλου με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το οποίο θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά επί θεμάτων τεχνικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Αιτήσεις έως 16/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

  • ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων) [Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]: 7 μήνες, 2 άτομα
  • ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων) [Γ΄ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]: 7 μήνες, 2
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 8 μήνες, 1
  • ΔΕ Σιδηρουργός: 8 μήνες, 1
  • ΥΕ Εργατών – τριών απορριμματοφόρων: 7 μήνες, 8

Αιτήσεις έως 12/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Πρόσληψη δεκαεπτά (17) υδρονομέων, με ώρες απασχόλησης 8 και 6.

Αιτήσεις έως 12/04/2021.

 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, με έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΤΕ.

Αιτήσεις έως 16/04/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής Απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως), δεκατρία (13) άτομα (υδρονομείς άρδευσης) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Αιτήσεις έως 14/04/2021.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι Προκηρύξεις Δήμων, Υπουργείων που ξεκινούν από αύριο Πέμπτη

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ