20.10.20 | 21:12

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

14 Προκηρύξεις για εργασία σε Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιο - Από σήμερα αιτήσεις
26.09.20 | 10:10

14 Προκηρύξεις για εργασία σε Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιο - Από σήμερα αιτήσεις

Στο πλαίσιο των καθημερινών δημοσιεύσεων Προκηρύξεων Περιφερειών, Δήμων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου, σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει 14 νέες.

Συγκεκριμένα (επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μία (1) θέση Επιστημονικού/-ης Συνεργάτη/-ιδας του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Ε, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού.

Αιτήσεις: 28/09 – 30/09/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Κ.Δ.Ε.Κ.)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ:

 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Ακορντεόν: 9 Μήνες, 1 άτομο
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Ανώτερα Θεωρητικά: 9 Μήνες, 2
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Μαέστρος Παιδικών Χορωδιών: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Ανώτερα Υποχρεωτικά Θεωρητικά: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο Συνοδεία: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλασική – Ηλεκτρική Κιθάρα, Μαέστρος Νεανικής Ορχήστρας Κιθάρας: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλασική – Ακουστική Κιθάρα, Μαέστρος Μαθητικής Ορχήστρας: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Σαξόφωνο, Μαέστρος Ορχήστρας Νέων: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής,Τραγούδι, Προπαιδεία - Προωδειακή, Αρμόνιο: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Προπαιδεία – Προωδειακή: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Βιολί: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Φλάουτο: 9 Μήνες, 2
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλαρινέτο: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κρουστά: 9 Μήνες, 1
 • Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Μπουζούκι: 9 Μήνες, 1

Αιτήσεις: 26/09 – 05/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι, θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, σχολικών καθαριστριών, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του COVID-19:

 • ΥΕ Καθαριστών/ιών Σχολικών Μονάδων: Επτά (7), τέσσερις (4) μήνες, τέσσερις (4) ώρες απασχόλησης ημερησίως

Αιτήσεις: 26/09 – 30/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, είκοσι οκτώ (28) ατόμων - Σχολικών Καθαριστριών -, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως παρακάτω:

 • ΥΕ Σχολικές Καθαρίστριες: 4 μήνες, 28 άτομα

Αιτήσεις μέχρι και 28/09/2020.

 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο Πράξης:

 • Βιοεπιστήμονας, Υψηλής ανάλυσης κυτταρική φαινοτύπιση, MSc, 6 (μερικής απασχόλησης)

Αιτήσεις έως 10/10/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

3. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Φυσικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

4. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Μηχανικός Επιστήμης Υλικών] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

5. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

6. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Χημικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το ΕΜΠ προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας

2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες με αντικείμενο τον προσδιορισμό και την ανίχνευση φυτοπαθογόνων βακτηρίων καραντίνας σε φυτικά δείγματα

3. Τουλάχιστον δέκα συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια με εργασία ή/και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο φυτοπαθογόνα βακτήρια

Αιτήσεις έως 12/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου για χρονικό από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30 Νοεμβρίου 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση σε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου: 1 άτομο

Αιτήσεις: 28/09 – 02/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου:

 • Αρχαιολόγος ΠΕ: 1 άτομο, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2020 με δυνατότητα παράτασης έως συνολικά 6 μήνες
 • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμικό και μέταλλο και ελλείψει αυτού ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε κεραμικό και μέταλλο: 1, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2020 με δυνατότητα παράτασης έως συνολικά 6 μήνες
 • ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα: 2, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2020 με δυνατότητα παράτασης έως συνολικά 4 μήνες

Αιτήσεις: 28/09 – 02/10/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων στο “στενό” και “ευρύτερο” Δημόσιο Τομέα

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Κ.Δ.Ε.Κ.) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 5 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 4 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 6 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ