08.03.21 | 11:17

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις Δήμων και Υπουργείων προς εργασία: Από αύριο Τρίτη οι αιτήσεις
22.02.21 | 12:59

Προκηρύξεις Δήμων και Υπουργείων προς εργασία: Από αύριο Τρίτη οι αιτήσεις

Προσωπικό πολλών ειδικοτήτων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Δήμων και Υπουργείων, με τις αιτήσεις των αντίστοιχων Προκηρύξεων – Ανακοινώσεων να ξεκινούν από αύριο, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, παρουσιάζει, το μεσημέρι της Δευτέρας, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης (8) απασχόλησης με σύμβαση ΙΔΟΧ εικοσιένα (21) ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών προς αντιμετώπιση του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 ως εξής:

 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης): 3
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων: 2
 • ΠΕ Πληροφορικής: 2
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης): 3
 • ΤΕ Δομικών Έργων: 1
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 1
 • ΤΕ Πληροφορικής: 1
 • ΔΕ Διοικητικού: 2
 • ΔΕ Οδηγών: 2
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων: 1
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων: 2
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας: 1

Αιτήσεις: 23/02 – 24/02/2021.

 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, πλήρης απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών:

 • Δ.Ε ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ: 6 άτομα
 • Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 3
 • Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 3

Αιτήσεις: 23/02 – 24/02/2021.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 «Στερέωση και αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας Εικονίστριας) Σκιάθου» της Πράξης «Στερέωση και αποκατάσταση, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου και των εικόνων του καθολικού της Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας Εικονίστριας) Σκιάθου»,για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων: Ένας (1)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε λιθόκτιστες κατασκευές: Τρεις (3)

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου: «Στερέωση και Αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους Λευκάδας» της ομώνυμης Πράξης, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων: Μία (1) θέση, από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης

Αιτήσεις και στις δύο (2) Προκηρύξεις: 23/02 – 01/03/2021.

 

ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 «Στερέωση και αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας Εικονίστριας) Σκιάθου» της Πράξης «Στερέωση και αποκατάσταση, συντήρηση του [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020] 4 τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου και των εικόνων του καθολικού της Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας Εικονίστριας) Σκιάθου», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων: Ένας (1)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε λιθόκτιστες κατασκευές: Τρεις (3)

2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Επάνω Παναγιά-Παναγίτσα) Σκοπέλου» της ομώνυμης Πράξης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων: Ένας (1)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε λιθόκτιστες κατασκευές: Δύο (2)

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις (1), (2): 23/02 – 01/03/2021.

3. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 1 «Στερέωση και αποκατάσταση του καθολικού της Ι. Μ. Παναγίας Κεχριάς Σκιάθου» της Πράξης «Στερέωση και αποκατάσταση, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου, των εικόνων, του δαπέδου και των εφυαλωμένων πινακίων του καθολικού της Ι. Μ. Παναγίας Κεχριάς Σκιάθου», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων: Ένας (1)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε λιθόκτιστες κατασκευές: Τρεις (3)

4. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 2 «Στερέωση - αποκατάσταση κτιρίων και ανάπλαση - ανάδειξη λιθόστρωτων δρόμων Κάστρου Σκιάθου» της Πράξης «Στερέωση και αποκατάσταση Κάστρου Σκιάθου και κτιρίων οικισμού στο εσωτερικό του», για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: Ένας (1)
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων: Ένας (1)
 • ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε ή αρχαιολογικών έργων: Ένας (1)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα και ελλείψει αυτών με εμπειρία σε λιθόκτιστες κατασκευές: Οκτώ (8)

Αιτήσεις στις Προκηρύξεις (3), (4): 23/02 – 24/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ