06.05.21 | 10:36

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι Προκηρύξεις Δήμων και Περιφερειών του “επόμενου διημέρου”
15.10.20 | 19:38

Οι Προκηρύξεις Δήμων και Περιφερειών του επόμενου διημέρου

Προκηρύξεις του «επόμενου διημέρου» Δήμων και Περιφερειών, παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ]

Συγκεκριμένα,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (02) ατόμων για την υλοποίηση Υποέργου:

  • Π.Ε. Γεωλόγων: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της πράξης
  • Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας ή Αγρονόμων Τοπογράφων: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της πράξης

Αιτήσεις: 16/10 – 26/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Άμεση πρόσληψη τριών (03) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας δύο (2) μηνών κατηγορίας ΤΕ για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών εποχιακών αυξημένων αναγκών την εκκαθάρισης των δηλώσεων τετραγωνικών που έχουν υποβληθεί.

Αιτήσεις: 16/10 – και 26/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 17/10 – 26/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Αιτήσεις: 16/10 – 26/10/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ