07.03.21 | 16:47

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προκηρύξεις Δήμων: Οδηγοί, καθαρίστριες, φύλακες, εργάτες, υπάλληλοι γραφείου - Από σήμερα οι αιτήσεις
18.02.21 | 09:42

Προκηρύξεις Δήμων: Οδηγοί, καθαρίστριες, φύλακες, εργάτες, υπάλληλοι γραφείου - Από σήμερα οι αιτήσεις

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, σε Προκηρύξεις Δήμων, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, όπως δημοσιεύει το epoli.gr. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού, τεσσάρων (4) ατόμων ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του:

 • ΔΕ Γενικών Καθηκόντων: 4 άτομα, 8 μήνες

Αιτήσεις: 18/02 – 19/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στον πίνακα Α΄, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19:

 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1 άτομο
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 1
 • ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: 2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ: 1
 • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: 3
 • ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ: 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 2

Αιτήσεις: 18/02 - 22/02/2021.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων για την για την κάλυψη αναγκών λόγω του COVID-19 ως εξής:

 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021, 2 άτομα
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021, 1
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021, 1

Αιτήσεις: 18/02 – 22/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά οκτώ (8)) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της Καθαριότητας και Ύδρευσης λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19:

 • YE Εργατών Καθαριότητας: 8 μήνες, 7 άτομα
 • ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 18/02 – 24/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, ως εξής:

 • ΔΕ 29 Οδηγών: 2 άτομα
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρων: 7

Αιτήσεις: 18/02 – και 23/02/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 5/7/2021, για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19:

 • ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ: 3 άτομα, έως (8) μήνες και όχι πέραν της 5/7/2021

Αιτήσεις: 18/02 – 19/02/2021.

 

Διαβάστε επίσης:

Προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων σε Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δημόσιο

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

| Προβολή/κατέβασμα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ