15.06.21 | 18:17

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

7 Προκηρύξεις Δήμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ με εργασία έως και 24 μήνες - Από σήμερα οι αιτήσεις
14.05.21 | 09:31

7 Προκηρύξεις Δήμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ με εργασία έως και 24 μήνες - Από σήμερα οι αιτήσεις

Όπως κάνει ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει τις Προκηρύξεις του Δημοσίου, που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Παρασκευή.

Αυτήν την φορά αφορούν σε Προκηρύξεις όλων των Εκπαιδευτικών Κατηγοριών Δήμων.

Στο τέλος του άρθρου ολόκληρες οι Προκηρύξεις.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση Δράσης:

 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ελλείψει ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/07/2021, 1 άτομο

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση Πράξης:

 • ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1 άτομο

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση Πράξης:

 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος: 1 άτομο
 • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος: 1
 • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος: 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση 24 μηνών και όχι πέραν της λήξης του Προγράμματος, 1
 • ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1
 • ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, 1

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους):

 • ΔΕ1 Διοικητικών (Εισπρακτόρων): 6 άτομα, 2 μήνες
 • ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας: 2 άτομα, 2 μήνες
 • ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB): 1 άτομο, 4 μήνες

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση Πράξης:

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης, 2 άτομα
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης, 2

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου µε δύο (2) άτοµα, για την εκτέλεση Πράξης:

 • Έναν Υπεύθυνο Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου ως Συντονιστή Έργου [Πτυχίο ή Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ. Τουλάχιστον 10ετης επαγγελματική εμπειρία (αθροιστικά) στο αντικείμενο της θέσης ή και του έργου
 • Ένα Στέλεχος Διοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης [Πτυχίο ή Δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΔΕ]

Αιτήσεις: 14/05 - 24/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2021 και συγκεκριμένα:

 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤ. Γ΄ (C): 3 άτομα, 4 μήνες
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 5 άτομα, 4 μήνες
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ: 2 άτομα, 4 μήνες

Αιτήσεις: 14/05 - 19/05/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ