10.05.21 | 11:16

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι Προκηρύξεις Δήμων που οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα - Χωρίς τυπικά προσόντα και απολυτήριο Δημοτικού
28.04.21 | 09:32

Οι Προκηρύξεις Δήμων που οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα - Χωρίς τυπικά προσόντα και απολυτήριο Δημοτικού

Τις Προκηρύξεις Δήμων [επισυνάπτονται], που οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Μ. Τετάρτη, παρουσιάζει το epoli.gr.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στο Δήμο Δωρίδος και συγκεκριμένα:

  • Στην Τ.Κ. Γλυφάδας ένας (1) υδρονομέας
  • Στην Τ.Κ. Κονιάκου ένας (1) υδρονομέας
  • Στην Τ.Κ. Μαραθιά ένας (1) υδρονομέας.

Αιτήσεις: 28/04 - 07/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ο Δήμος Καρύστου θα προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για την αρδευτική περίοδο του έτους 2021 ως εξής:

  • Υδρονομείς άρδευσης: Χωρίς τυπικά προσόντα, έξι (6) άτομα, 5 μήνες

Αιτήσεις: 28/04 - 07/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Πρόσληψη οκτώ (8) υδρονομέων.

Αιτήσεις: 28/04 - 07/05/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (06) ατόμων, ειδικότητας «ΥΕ Πυροφυλάκων» διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών από 01-06-2021 έως και 30-09-2021 για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για την προστασία του δασοκτήματος:

  • ΥΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ: 6 άτομα, απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Αιτήσεις: 28/04 - 07/05/2021.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκδόθηκε η Προκήρυξη μονίμων θέσεων 4Κ του ΑΣΕΠ

Έγκριση 370 προσλήψεων συμβασιούχων από το Υπ. Εσωτερικών - Οι Δήμοι / Οι Θέσεις

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ