25.01.21 | 16:02

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πώς υπολογίζεται και πώς συμπληρώνεται στις αιτήσεις η εμπειρία
12.07.20 | 10:23

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πώς υπολογίζεται και πώς συμπληρώνεται στις αιτήσεις η εμπειρία

Με τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. να διαδέχονται η μία την άλλη, μόνιμος πονοκέφαλος των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να προσληφθούν στο Δημόσιο  παραμένει η συμπλήρωση της εμπειρίας. Ένα πεδίο το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πριμοδοτεί τους υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με πολύτιμα μόρια φέρνοντάς τους μία ανάσα πιο κοντά στον διορισμό.

Όπως αναλύει, σήμερα, το epoli.gr - σε συνέχεια εκατοντάδων ερωτημάτων αναγνωστών - σε συνεργασία με τους εμπειρότατους νομικούς συνεργάτες του, ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ νοείται η συναφής απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα προς την επιδιωκόμενη θέση. Από την άλλη πλευρά, οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ βαθμολογούνται για την εμπειρία απασχόλησής τους σε καθήκοντα ανεξαρτήτως συνάφειας με την επιδιωκόμενη θέση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

Ειδικότερα, η δυσκολία ανακύπτει όταν οι υποψήφιοι επιχειρούν να συμπληρώσουν το πεδίο που ζητεί μήνες και ημέρες ασφάλισης, καθώς καλούνται να ανάγουν τον συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης, όπως αυτός διαμορφώνεται από την βεβαίωση ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα, σε μήνες και ημέρες.

Ο ορθός τρόπος υπολογισμού των μηνών - ημερών ασφάλισης είναι η διαίρεση του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης δια του 25, ήτοι οι εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα. Ωστόσο, αθροίζοντας τις συνολικές ημέρες ασφάλισης και διαιρώντας τις με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, ο αριθμός της διαίρεσης που προκύπτει κατά πάσα πιθανότητα είναι δεκαδικός. Στην περίπτωση αυτή το ακέραιο μέρος που βρίσκεται μπροστά από την υποδιαστολή δηλώνει τους μήνες ασφάλισης και έτσι θα συμπληρώσετε το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση του Α.Σ.Ε.Π.

Όσον αφορά το δεκαδικό μέρος μετά την υποδιαστολή, από αυτό θα προκύψουν οι ημέρες ασφάλισης εφόσον το πολλαπλασιάσετε με το 0,25. Με αυτό τον τρόπο θα προκύψουν οι ημέρες ασφάλισης και θα συμπληρώσετε το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.

Βέβαια, κανένα από τα ως άνω αναλυτικά περιγραφόμενα βήματα ορθού υπολογισμού και συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης του Α.Σ.Ε.Π. δεν σας εξασφαλίζει τα πολύτιμα μόρια, εάν δεν συνοδευτεί σε δεύτερο στάδιο από την βεβαίωση ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ