25.09.20 | 23:08

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το “κλειδί” που εξασφαλίζει διορισμό
01.04.20 | 10:28

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το κλειδί που εξασφαλίζει διορισμό

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του κρατικού μηχανισμού, ενόψει των προσπαθειών αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης που έχει προκληθεί εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού COVID-19, αναμένεται μία σειρά προσλήψεων τόσο στον τομέα της Υγείας, όσο και σε διάφορους Ο.Τ.Α. ανά την Χώρα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, κ. Γ. Βρούτση, μέσα στον Απρίλιο, αναμένεται μία προκήρυξη “μαμούθ”, η οποία θα εστιάζει στην πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η ανεργία έχει αποδειχθεί το «κλειδί» που εξασφαλίζει το διορισμό υποψηφίων σε πολλούς διαγωνισμούς για πρόσληψη στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

Πράγματι, το κριτήριο της ανεργίας μοριοδοτείται κυρίως σε εποχικές θέσεις εργασίας ή θέσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ, ΣΜΕ) ανεξαρτήτως της κατηγορίας της προκηρυσσόμενης θέσης (δηλαδή ανεξαρτήτως αν η προκηρυσσόμενη θέση είναι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Μοριοδοτείται, όμως, και στην περίπτωση προκηρύξεων για μόνιμο προσωπικό της κατηγορίας ΥΕ.

Εξάλλου, στη μοριοδότηση της ανεργίας θεσπίζεται ανώτατο όριο ανά κατηγορία διαγωνισμού.

Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς των μη μόνιμων θέσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη η ανεργία έως και 12 μηνών, παρέχοντας στον υποψήφιο έως και 1.400 μόρια συνολικά.

Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, για να θεωρηθεί κάποιος άνεργος θα πρέπει να είναι εκτός εργασίας για τουλάχιστον 4 μήνες.

Αντίθετα, στην περίπτωση προκήρυξης θέσεων για μόνιμο προσωπικό της κατηγορίας ΥΕ, η ανεργία υπολογίζεται ανά εξάμηνο.

Κάθε εξάμηνο ανεργίας βαθμολογείται με 50 μόρια.

Ως ανώτατος χρόνος υπολογισμού του κριτηρίου της ανεργίας προβλέπονται τα 8 εξάμηνα, επομένως ένας υποψήφιος μπορεί να λάβει έως και 400 μόρια συνολικά.

Η επίκληση της ανεργίας σε έναν διαγωνισμό αποδεικνύεται με την έκδοση και αποστολή πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας, η οποία πλέον εκδίδεται και ηλεκτρονικά, από την επίσημη ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ..

Πολλές φορές ερωτάται αν λίγοι μήνες εργασίας πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε μη υπολογισμό των μορίων της ανεργίας και κατ’ επέκταση σε αποκλεισμό από έναν πιθανό διορισμό;

«Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος βρεθεί αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι, ο κρίσιμος χρόνος για να κατοχυρώσει τα μόρια της ανεργίας του, είναι η ημέρα υποβολής της αιτήσεώς του. Συνεπώς, ο υποψήφιος δεν κινδυνεύει να χάσει τα μόρια που του προσφέρει η ανεργία, ακόμα κι αν εργαστεί την επόμενη μέρα από την οριστική υποβολή της αίτησής του», τονίζει στο epoli.gr ο Δικηγόρος Αθηνών - Ειδικός επί Εργασιακών Θεμάτων κ. Λάμπρος Ντουματσάς.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ